מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 16 – פרסומים אחרים

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – פרסומים במקומות אחרים

16. פרסומים במקומות אחרים

ההטעיה בפרסומים ובהודעות משרד התחבורה והצגת הרישיון הישראלי כאילו הוא בתקן אירופאי נגררת ומופיעה גם במסמכים רשמיים אחרים של משרד התחבורה ושל משרדים שונים הנסמכים עליו, לדוגמא:

16.1. מסמך של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מסמך של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בנושא:
תקנים והנחיות להתאמה רפואית לנהיגה” (למסמך באתר המכון הרפואי, לצפיה בעמוד המלא) תמונה

16.1.1. במסמך, בעמוד 4 רשום: “סיווג רישיונות הנהיגה קשור ומותאם לסטנדרט האיחוד האירופי עמו יש למדינת ישראל הסכמים לנושא סווג רישיונות.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content