Posts in this category:

blog
לא עוד קיסמי עץ בדלתות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

לא עוד קיסמי עץ בדלתות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

לא עוד קיסמי עץ בדלתות, פוסט תשעה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. כשל בייצור דלתות הפנים שגורם לאלתורים רבים וניתן לפתרון עם בורג עובר. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
היתרונות בדרכון אירופאי

היתרונות בדרכון אירופאי

היתרונות בדרכון אירופאי מאת אבי. מדוע כדאי להוציא דרכון אירופאי? יתרונות וחסרונות באזרחות אירופאית. בהמשך לסדרת מאמרים על תהליך הוצאת אזרחות ודרכון אירופאי פולני בישראל פוסט זה מפרט את היתרונות הרבים בהחזקתו של דרכון אירופאי ומה התועלת האפשרית שפספורט אירופאי מספק לבעליו. היתרונות בדרכון פולני

read more
מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 18 – סטטיסטיקה

מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 18 – סטטיסטיקה

פרק שמונה-עשר בתחקיר מחדל מתמשך בנושא אי־תאימות רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית. נתונים סטטיסטיים לגבי מספר רישיונות הנהיגה בישראל ולגבי מספר היוצאים לחו”ל. החלטות ומציאות בראי הפרטים מאת אבי שניאור. 

read more
מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 5 – החלטות ממשלה

מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 5 – החלטות ממשלה

פרק חמישי בתחקיר מחדל מתמשך בנושא אי־תאימות רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית. החלטות ממשלה – החלטות ממשלות ישראל החל משנת 1999 בנושא תאימות לתקינה האירופאית. החלטות ומציאות בראי הפרטים מאת אבי שניאור. 

read more

Pin It on Pinterest

Skip to content