היתרונות בדרכון אירופאי

by Updated: Aug 27, 2021blog, diy-polish-passport0 comments

דרכון / פספורט אירופאי

היתרונות בהחזקת דרכון אירופאי

דרכון אירופאי או פספורט אירופאי של האיחוד האירופאי הוא תעודה רשמית אשר מונפקת על ידי אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופאי, אשר משמשת בין היתר כאישור מעבר בגבולות שבין מדינות.

האיחוד האירופאי הוא גוף המאגד נכון להיום 27 מדינות באירופה שיצרו ‘מדינת על’ עם כלכלה, חוקים, מטבע אחיד ועוד, המשותפים לכל המדינות החברות באיחוד. האיחוד האירופאי מהווה כיום את אחד הגורמים המשפיעים ביותר בעולם מבחינה כלכלית ומדינית.
בין מדינות האיחוד נחתמו אמנות שונות בנושאים רבים המשפיעים על אזרחי ותושבי מדינות האיחוד כשהידועה שבהן היא אמנת שנגן Schengen העוסקת בנושא גבולות פתוחים וחופש התנועה בין המדינות.

* Images credit: Ssolbergj, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Images were altered

* מדינות אחרות באירופה שאינן חברות באיחוד האירופאי מנפיקות אף הן דרכונים, אך אלו לא יוכרו לצרכים שונים כמו אלו של האיחוד האירופאי ולא יעניקו לבעליהן את היתרונות הרבים של דרכוני האיחוד כפי שמפורט בהמשך.

לדרכון האירופאי של האיחוד יש חשיבות הולכת וגוברת עבור אזרחים ישראלים שהם צאצאים לאזרחי אחת ממדינות האיחוד שעזבו ו/או נאלצו לעזוב בזמנו מסיבה כלשהי את המדינה בה חיו באירופה, בין אם עקב מלחמה, מצוקה כלכלית, או מכל סיבה אחרת.

להיות אזרח של מדינה באיחוד האירופאי הוא תנאי שנדרש בדרך כלל כשלב ראשוני בתהליך להוצאת דרכון אירופאי.
במרבית ממדינות האיחוד האירופאי יש אפשרות לאשרר מחדש אזרחות בהליך שהוא ייחודי ושונה ממדינה למדינה.
אזרחי מדינה כלשהי באיחוד האירופאי יכולים לבקש בה גם דרכון, המהווה גם דרכון אירופאי של האיחוד, כפי שמתואר לדוגמא בפרקי המדריך להוצאת אזרחות ודרכון פולני. המדריך מתאר ומתייחס לאזרחות פולנית ולדרכון פולני וייתכן שבמדינה אחרת ההליך והדרישות יהיו שונים ממה שמתואר בו.

פוסט זה מפרט את היתרונות המרכזיים בהחזקת דרכון של אחת ממדינות האיחוד האירופאי, ללא קשר למדינה מסוימת באיחוד, אשר בה  בעל הדרכון הוא אזרח.

נכון לפברואר 2021:
רשימת המדינות החברות באיחוד האירופאי
:
אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קרואטיה, קפריסין, צ’כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד,
צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, אירלנד, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג,
מלטה, הולנד, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שבדיה
.

דגלי המדינות החברות באיחוד האירופאי

רשימת המדינות החתומות על אמנת שנגן Schengen:
זוהי אמנה של האיחוד האירופאי המאפשרת תנועה חופשית, גבולות פתוחים ללא צורך בויזה וללא כל מגבלות בין מדינות אירופה שכלולות באמנה זו ושחלקן אף אינן חברות מלאות באיחוד האירופאי.
אוסטריה, בלגיה, צ’כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון,
הונגריה, איסלנד, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, נורבגיה,
פולין, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שבדיה, שוויץ, ליכטנשטיין.

דגלי המדינות החברות באמנת שנגן

היתרונות בהחזקת דרכון אירופאי של האיחוד האירופאי:

שימו לב: הנקודות הבאות הן כלליות. יש לבחון אותן בהתאם לחוקים הנהוגים בכל מדינה ומדינה וזאת מעבר לחוקי האיחוד האירופאי.

 • מאשר את אזרחותו של בעליו. עצם החזקת דרכון מאשר שבעליו הוא אזרח רשמי של אותה מדינה (אלא אם צויין אחרת בדרכון).
 • מאמת את זהותו של בעליו. הדרכון כולל נתונים אישיים וכולל נתונים ביומטריים של תווי פנים וטביעות אצבע שמוטמעים בשבב.
 • מאפשר מעבר חופשי בין מרבית ממדינות האיחוד ומדינות נוספות באירופה, שאינן חברות מלאות באיחוד, בהתאם לאמנת שנגן Schengen וזאת ללא צורך באישורים ו/או אשרות ו/או הוצאת ויזה.
  ראו מעלה את רשימת המדינות החתומות על אמנה זו.
 • מאפשר לגור ולחיות (ולקבל מעמד של תושב) בכל אחת ממדינות האיחוד וליהנות מהתנאים הסוציאליים הנהוגים באותה מדינה, בכפוף כמובן להסכמי האיחוד ולחוקי כל מדינה.
 • מאפשר לעבוד בכל אחת ממדינות האיחוד.
 • מאפשר לימודים גבוהים (ללא עלות לפעמים) בחלק ממדינות האיחוד.
 • מאפשר לרכוש נדל”ן בכל אחת ממדינות האיחוד.
 • מאפשר לסחור ולהעביר סחורות בין מדינות האיחוד תוך קבלת הטבות שונות בהתאם לחוקי האיחוד וחוקי כל מדינה.
 • מאפשר פטור מויזה לארצות הברית – בעלי דרכון של מדינות שמופיעות בתוכנית ה־Visa Waiver פטורים מהוצאת ויזה לארצות הברית, אך מחוייבים לבצע דיווח מקוון במערכת ESTA.

נכון ליולי 2020, בעלי דרכון של אחת ממדינות האיחוד האירופאי הבאות:
אוסטריה, בלגיה, צ’כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה, איטליה, אירלנד, לטביה, ליטא, מלטה, הולנד, פולין, פורטוגל, סלובקיה, סלובניה, ספרד ושבדיה, פטורים מהוצאת ויזה לארצות הברית.

יחד עם זאת, כל מבקר בארצות הברית, כולל גם מי שפטור מהוצאת ויזה, מחוייב בדיווח מקוון במערכת ESTA ראשי התיבות של Electronic System for Travel Authorization , מחוייב בתשלום אגרה וקבלת אישור כניסה לפני נסיעתו. האישור תקף בדרך כלל לשנתיים.

 • מאפשר פטור מדיווח מקוון במערכת ETIAS של האיחוד האירופאי, ראשי התיבות של European Travel Information and Authorisation System.

זוהי מערכת דווח מקוונת (המקבילה של מערכת ESTA האמריקאית) המחייבת רישום וקבלת אישור כניסה למדינות ה־Schengen מכל מבקר שהוא אזרח מדינה שמחוץ למדינות ה־Schengen ושתושביה פטורים מהוצאת ויזה לתיירים, כמו למשל ישראל.
ETIAS אינו ויזה ולא מייתר את הצורך בהוצאת ויזה לצרכים מיוחדים. מומלץ לבדוק איזו ויזה נדרשת, אם נדרשת.
חובת הדיווח במערכת האירופאית ETIAS וקבלת אישור הכניסה תיכנס לתוקף החל מ־2022 (לא סופי).
אזרחי ישראל בכל גיל אמנם פטורים (נכון ל־2021) מהוצאת ויזת תיירים למדינות ה־Schengen, אך יהיו חייבים בדיווח במערכת המקוונת, לשלם אגרה (גילאי 70-18) ולקבל אישור, או דחיה, לפני כניסתם למדינות ה־Schengen.
אזרחי ישראל המחזיקים באזרחות ודרכון אירופאי של אחת ממדינות ה־Schengen, פטורים מדיווח למערכת ETIAS.

 • מאפשר הגנה קונסולרית וקבלת עזרה וייעוץ בכל קונסוליה ו/או שגרירות של אחת ממדינות האיחוד האירופאי, במדינות בהן אין קונסוליה ו/או שגרירות של המדינה בה הונפק הדרכון.
 • עומד בחוק האזרחות הישראלי שאינו מונע החזקת אזרחות נוספת (למעט מקרים מיוחדים שנקבעו).

החסרונות בהוצאת דרכון אירופאי של האיחוד האירופאי:

להחזקה והוצאת דרכון אירופאי של האיחוד יתרונות רבים, אך אין להתעלם גם מכמה חסרונות ו/או קשיים שיש לקחת בחשבון:

 • משך הזמן הארוך (עד שנתיים ויותר) וההליכים המורכבים לפעמים, בתלות במקרה פרטני של כל מבקש, הנדרשים כדי לאשרר אזרחות ולהוציא דרכון של מדינה כלשהי באיחוד. במידה ומוגש ערעור על החלטת סירוב, משך הזמן עלול להתארך באופן משמעותי.
 • דרישה לידיעת השפה של המבקש בחלק מהמדינות כתנאי לאשרור אזרחות.
 • נגישות – התהליכים, הטפסים השונים והבירוקרטיה מתבצעים כולם בשפת המדינה שרלוונטית עבור המבקש. למי שאינו בקיא בשפה, דרישה זו יכולה להוות חסם וקושי משמעותי.
 • העלות לתהליך כולו יכולה להגיע לאלפי שקלים ואף ליותר לכל אדם, לאשרור האזרחות ולהוצאת דרכון ראשון, תלוי בגופו של כל מקרה ובמורכבותו. במידה ומוגש ערעור, העלות עלולה להתייקר בהתאם להליכים המשפטיים הנדרשים ובהתאם למייצגים.
 • עלות חידוש דרכון כל תקופה (בדרך כלל 10 שנים לבגיר ו-5 שנים לקטין) והמאמץ והטרחה הנדרשים והמלווים את התהליך.

אם חפצה נפשכם בדרכון אירופאי ויש בידכם את הזמן והאמצעים הנדרשים להשגתו, התחילו באיסוף מסמכים של בני משפחתכם, קיראו ולימדו על התהליך שרלוונטי למדינה עבורכם.
אם זה פולין לדוגמא, העזרו במדריך להוצאת אזרחות ודרכון פולני, ואם מתאים לכם, צאו לדרך, בעצמכם או באמצעות איש מקצוע שמומחה בתחום.
עם חשיבה חיובית ואופטימית מובטחים לכם חוויה וגילויים חדשים על אילן היוחסין של משפחתכם ועל הקרובים לכם.

בהצלחה,
אבי

פרקי המדריך להוצאת אזרחות ודרכון אירופאי פולני

פתיח | מה נדרש | הביקור בשגרירות פולין | טפסים | מה הלאה | חידוש הדרכון הפולני

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

האם המאמר עזר לך?
האם המאמר חסך לך זמן וטרחה?
אם כן, אשמח אם תשקלו לתרום כדי לעזור לי לממן את עלויות האיחסון. תודה

כדי לתרום, לחצו בבקשה על כפתור פייפאל

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content