המדריך להוצאת דרכון פולני – פרק 2 מה נדרש?

by Updated: Jan 7, 2021diy-polish-passport2 comments

פרקי המדריך להוצאת דרכון אירופאי פולני

פתיח | מה נדרש | הביקור בשגרירות פולין | טפסים | מה הלאה | חידוש הדרכון הפולני

המדריך להוצאת דרכון פולני

הדרך שעברתי להוצאת אזרחות ודרכון פולני

מה נדרש?

כדי להגיש בקשה לדרכון פולני כאזרח וכתושב ישראל, יש להצטייד בתעודות המקוריות הבאות:
חשוב לציין:
כל התעודות נדרשות. לא ניתן להגיש בקשה אם אחת מהן חסרה.
– מה שמתואר להלן מתייחס לבקשות לגברים, נשים וקטינים. נשים וקטינים נדרשים גם למסמכים נוספים. ראו אתר שגרירות פולין.

הערה: לחידוש דרכון פולני, להבדיל מבקשה ראשונה לדרכון, נדרשים רק חלק מהמסמכים המפורטים כאן. ראו בפרק חידוש הדרכון הפולני.

1א. תעודה המעידה על אזרחות פולנית של המבקש.

זהו המסמך הראשון שמנפיקים והוא נדרש גם כתנאי להנפקת מסמכים פולניים נוספים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לקבלת דרכון פולני.
הוכחת / אשרור האזרחות הפולנית הוא ההליך המורכב מכולם. ההליך להוצאתו שונה וייחודי לכל אחד בהתאם לפרמטרים שונים. ההליך מתבצע בפולין והוא הארוך והיקר מכולם.

בהתאם לחוקי האזרחות בפולין, ניתן לקבל אזרחות במספר דרכים, כשקבלת אזרחות מתוקף “זכות הדם” (מלטינית Jus sanguinis), כלומר הענקת אזרחות לצאצאים שעוברת בירושה באופן אוטומטי מהורים שהם אזרחי פולין לילדיהם, היא הדרך הנפוצה ביותר לצורך אימות/אישרור אזרחות פולנית.

אם אתם ילידי, אזרחי ותושבי ישראל שאחד מאבותיכם היו פולני, קבלת האזרחות הפולנית עבורכם מותנית בהוכחת האזרחות של הדורות הקודמים לכם, עד לדור שנולד / עזב את פולין.
כלומר, כדי שאני אוכל לקבל אזרחות פולנית, יש להוכיח שאבי ו/או אימי זכאים לאזרחות פולנית וגם להוכיח שסבי ו/או סבתי זכאים לאזרחות פולנית וכן הלאה, עד שמגיעים לדור שנולד/עזב את פולין ושלגביו ניתן להוכיח שהוא אזרח פולני.
כולם בשרשרת הדורות צריכים לעמוד בקריטריונים לקבלת אזרחות ויש לאשרר את אזרחותם הפולנית, מהדור שנולד/עזב את פולין ועד אלי.

הזכאות לאזרחות פולנית של כל אחד/ת בשרשרת הדורות נבחנת בהליך משפטי ומנהלי בהתאם לחוקי האזרחות הרלוונטיים שהיו / הינם בתוקף עבורו/ה.
בכל מקרה רצוי לבחון תחילה את התכנות אישרור האזרחות עבור הראשון בשרשרת הדורות שנולד / עזב את פולין, ורק במידה והוא/היא עומדים בקריטריונים, יש טעם להמשיך הלאה באישרור שרשרת הדורות.
גם אם האב/אם או הסב/סבתא אינם עוד בין החיים, יש לעבור את ההליך הזה ולהוכיח / לאשרר את האזרחות של כולם.
במידה ומישהו בשרשרת הדורות אינו עומד בקריטריונים ו/או סורב ולא יכול לקבל אזרחות, הרי שגם הוא וגם הדור הבא מאותו צד שסורב לא יקבלו אזרחות ובזה מסתיימת אופציית האזרחות לדורות הבאים של אותה משפחה מהצד שסורב.

בחינת אזרחות מתוקף “זכות הדם” של מבקש להורה שהוא אזרח פולני, בין אם מצד האב ו/או מצד האם, נבחנת בין השאר בהתאם לתאריך הולדתו של המבקש ולחוק שהיה תקף באותה עת. החוקים בנושא מתן אזרחות לילד/ה הנרכשת מתוקף האזרחות הפולנית מצד האב ו/או מצד האם שונו במהלך השנים ולכן כל בקשה נבחנת לגופה ובהתאם לחוקים שהיו בתוקף.

חוקי האזרחות בפולין מהווים את הבסיס לקביעת זכאותו של כל אחד מהדורות לאזרחות.
חוקים אלו נקבעו מספר פעמים, ב-1920, ב-1951, ב-1962, ב-2009 ובעוד חוקים, תקנות ופרשנויות משפטיות שניתנו.

בחינת סטטוס אזרחותו של מי שנולד בפולין ועזב אותה, נבחנת בין היתר בהתאם לחוק שהיה בתוקף במועד לידתו של המבקש ובמועד עזיבתו את פולין.
בקביעת הזכאות לאזרחות יש משמעות לנושאים רבים וביניהם האם העוזב חתם על כתב ויתור על אזרחות פולנית, שירות ורישום בצבא זר, אחזקת אזרחות נוספת ועוד.
גבולות פולין השתנו מספר פעמים במאה התשע־עשרה ובמאה העשרים ובחינת סטטוס האזרחות נעשית גם בהתאם למקום התושבות של המבקש ולחוקים הרלוונטיים.

למיטב ידיעתי, זכאים לאזרחות פולנית הם (ואלו רק חלק מהתנאים):

מי שעזב את פולין לפני 19 בינואר 1951 (אך אחרי 31.1.1920)
 תושבי פולין, כולל אלו שחיו באזורים שהיו בשליטת פולין והיו שייכים בעבר למדינות אחרות (אוסטריה, הונגריה, פרוסיה, רוסיה) ובתנאי שלא היו זכאים לאזרחות של מדינה אחרת.
מי שלא קיבל אזרחות נוספת לפני 19 בינואר 1951, ו/או מי שוויתר על האזרחות הנוספת לאחר חזרתו לפולין. קבלת אזרחות של מדינה אחרת ביטלה באופן אוטומטי את אזרחות פולין.
– חריג לאמור בסעיף הקודם הם גברים שקיבלו אזרחות זרה, היו במועד קבלת האזרחות הנוספת בגיל גיוס לצבא הפולני ולא ביקשו ו/או לא קיבלו פטור מגיוס. אלו עדיין נחשבים כאזרחי פולין לפי חוק האזרחות.
 גברים מעל גיל 18 שלא שירתו ולא נרשמו בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו בהמשך)
נשים שהיו בנות 18 לפני 19 בינואר 1951 ושלא קיבלו אזרחות של מדינה אחרת לפני 19 בינואר 1951.
– נשים נשואות שהיו מעל גיל 18 ובעליהן לא שירתו ולא נרשמו בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו בהמשך)
קטינים מתחת לגיל 18 ובנוסף, אביהם לא שירת ולא נרשם בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו בהמשך)
עד 19 בינואר 1951, אזרחות מתוקף “זכות הדם” לילד חוקי נרכשה רק מצד האב , ולילד לא־חוקי מצד האם. (החל מ־19 בינואר 1951 המצב שונה ואזרחות מתוקף “זכות הדם” לילד חוקי נרכשת מצד שני ההורים)

טיפ חשוב  הרחבה בנושא השירות הצבאי:
חוק האזרחות הפולני מ־1920 קבע בין היתר כי מי שגויס לשירות בצבא זר, ללא קבלת אישור לכך משלטונות פולין המוסמכים, איבד את אזרחותו הפולנית.
החוק מנוסח באופן כוללני והוא אינו מתייחס פרטנית לסוג השירות כמו סדיר או מילואים.

מתחילת שנות האלפיים ועם הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופאי,  חל גידול ניכר בבקשות לאזרחות של צאצאים לאזרחי פולין שעזבו את פולין לאחר מלחמת העולם השניה.
בבחינת הבקשות עלתה השאלה מה הייתה כוונת החוק / המחוקק בנושא הגיוס לצבא זר?
עקב פרשנות משפטית שניתנה לסעיף זה שבחוק, שונתה הגישה של הרשויות בפולין והחל משנת 2007 הוחמרו הקריטריונים. כל מי שרשום/היה רשום בצבא זר, מסורב על ידי השלטונות הפולנים, גם אם לא שירת כלל בשירות סדיר ו/או במילואים. עצם הרישום לצבא רואים בו כגיוס. 
הוגשו בפולין ערעורים בנושא, אך בספק אם יתקבלו על ידי בית המשפט מכיוון והחוק ברור וכוללני.

קריטריון זה של שרות ו/או רישום לצבא הפך להיות מכריע לכל מי שנכלל בקבוצה זאת של מי שעזב את פולין לפני 19 בינואר 1951 וכדאי לבדוק היטב סוגיה זו כבר בתחילת התהליך.

כדי לבחון מקרה פרטני בהיבט השירות הצבאי, יש להשיג אישור רשמי מצה”ל על אי שירות צבאי.
הנוסח המדוייק של האישור שיתקבל מצה”ל יקבע במידה רבה את זכאותו של האדם המדובר לקבל אזרחות פולנית.
בעבר ניתן היה להגיש בקשה לאישור דרך משרדי קצין העיר, אך משאלו נסגרו ב־2015, ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור על אי שירות צבאי דרך קצינת פניות הציבור. ראו בקישור הזה באתר צה”ל.
– יש לבקש אישור לתקופה מיום 15 במאי 1948 ועד ליום 19 בינואר 1951.
– קחו בחשבון שזמן הטיפול בבקשה הוא כ־4-3 חודשים.
– לצורך הגשת הבקשה יש לצרף מעבר לבקשה, מסמכים נוספים (מומלץ שיהיו אלו מסמכים נאמנים למקור מכיוון ומסמכים מקוריים לא מוחזרים):

 • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 • צילום תעודת זהות של נשוא הפניה.
 • תעודת פטירה של נשוא הפניה במידה ונפטר.
 • צו ירושה ו/או צוואה שמאשר שהמבקש הוא היורש, או תצהיר שנערך בפני עורך דין שאין מסמך כזה. במקרה וישנם כמה יורשים, הסכמה בכתב מהיורשים האחרים שמאשרת למגיש הבקשה לבקש מצה”ל מידע על אי שירותו / שירותו של הנפטר.
 • אם אינכם היורשים הישירים ו/או אם היורש בחיים, ייפוי כוח וצילום תעודת זהות של היורש החוקי.

מי שעזב את פולין אחרי 19 בינואר 1951 (אך לפני 21.8.1962)
– מי שלא ויתר על אזרחותו הפולנית
במידה שויתר על האזרחות הפולנית ובפולין קיימים מסמכים המעידים על הויתור, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט. תוצאות ההחלטה כמובן אינן מובטחות.
– מי שלא קיבל אזרחות של אוקראינה, אסטוניה, בלרוס, גרמניה, לטביה, ליטא, רוסיה.

מי שנולד במקום שבעבר היה שייך לפולין, אך היום איננו חלק מפולין
– מי שברשותו תעודת לידה מקורית

מי שעזב את פולין אחרי 21.8.1962

מי שהתחתן עם אזרח פולין (לפי החוק מ-1962)
– בתנאי שהוא נשוי לאזרח פולין לפחות 3 שנים ובנוסף,
– קיבל אשרת שהייה בפולין לטווח ארוך (במילים אחרות, גר בפולין באופן חוקי)
– ובתנאי שהגיש את בקשת האזרוח עד 6 חודשים מקבלת אשרת השהייה, או עד 3 וחצי שנים מיום נישואיו.
– אישור הבקשה יכול להיות מותנה באיבוד / ויתור על אזרחותו הזרה.
* סעיף זה נותן תשובה למי מכם שהוא בעל אזרחות פולנית, אשר שואל האם אשתי/בעלי יכולים אף הם לקבל אזרחות פולנית?

טיפ חשוב כדי לחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש, מומלץ לבדוק היטב את זכאותכם לאזרחות לפני התחלת התהליך כדי לדעת אם הנושא רלוונטי עבורכם והאם יש טעם להתחיל בהליכים כלשהם.
היעזרו במחשבוני זכאות הנמצאים באינטרנט כדי לבדוק אם יש בכלל טעם שתתחילו בתהליך.
צריך להבין שהליך הוצאת האזרחות הוא הליך משפטי. אם הבקשה תסורב, עומדת לפניכם אפשרות הגשת ערר לבית המשפט בפולין ואף הגשת בקשה מיוחדת לנשיא פולין. האופציות המשפטיות קיימות, השאלה היא רק עד כמה תהיו מוכנים להשקיע מזמנכם ומכספכם כשהתוצאה אינה מובטחת מראש.
כדאי לדעת: אזרחות שמוענקת דרך הליך פנייה לנשיא אינה עוברת לדורות הבאים ואלו לא יוכלו לקבל אזרחות מתוקף היותם צאצאים לבעל אזרחות.

את הליך אשרור האזרחות מומלץ לבצע על ידי גורם מוסמך, אמין ועם ניסיון מוכח.
קחו בחשבון 6 חודשים עד שנתיים או יותר כדי לסיימו ולא תמיד מובטחת לכם הצלחה.
עלות שלב זה כ־5,000-2,000 ₪ ואף יותר לכל בקשה, בתלות בגורם המטפל, באיזה דור מטפלים, בכמה מטפלים בו זמנית ובמורכבות המקרה.

כמו שכבר ציינתי, עליכם לעבור את אישרור האזרחות לכל הדורות, בלי יוצא מהכלל.

אם למשל עליכם לאשר את אזרחותו של סבא רבא שלכם כדי שילדכם יוכלו לבקש דרכון פולני, הרי שעליכם לאשר אזרחות ל-5 דורות, והעלות תהיה פי 5 לערך ממה שרשום מעלה, סכום מכובד שעליכם לקחת בחשבון לפני שאתם מתחילים את ההרפתקה.

לפני הגעתכם לגורם שמטפל בבקשות אזרחות, אספו עבור הדור שנולד / עזב את פולין כמה שיותר מסמכים שיכולים להעיד על לידה, אזרחות של כל מדינה, נישואין, גירושין, קבורה, מגורים, בעלות על נכסים, לימודים, עבודה, עלייה, דרכון, תעודות מסע, שירות בצבא פולין או צבא אחר, שירות בצה”ל ועוד מסמכים רלוונטיים.
באמצעות מסמכים אלו ניתן יהיה להעריך אם יש התכנות לקבלת אזרחות עבור הדור הראשון.

בידקו אם אתם צריכים לאשרר אזרחות במקביל עבור כולם, או אחד אחרי השני, הכל בהתאם לנתונים האישיים שלכם.

בנוסף ובהתאם למקרה, יהיה עליכם גם להנפיק מסמכים ישראלים, או ממדינה אחרת, עבור הדור הראשון ועבור הדורות הבאים. מסמכים כמו: תעודת לידה, תמצית רישום, תעודה המעידה על אזרחות ישראלית, או אחרת, תעודה על שינוי שם, תעודת נישואין / גירושין, אישור על שירות צבאי ועוד, וכן למלא תצהירים שונים.

הוצאת חלק מהמסמכים הנ”ל כרוכה בתשלום אגרה ותזדקקו גם לתרגום לפולנית, לאישור נוטריוני ואף לאישור אפוסטיל. לקבלת חלק מהמסמכים (עבור אנשים שאינם בחיים) תזדקקו לצו ירושה או תצהיר יורשים ואף לצו מבית משפט להנפקת מסמכים מרשות האוכלוסין וההגירה. הכל בהתאם למקרה ובהתאם לאיזה שירותים כלולים בהסכם שלכם עם הגורם המטפל.

המסמכים הנ”ל נדרשים לצורך הוכחת האזרחות ורישומם במרשם האוכלוסין בפולין.

יש חשיבות מכרעת לתאימות המידע, עם דגש על שמות ותאריכים,  בין המסמכים הישראלים, או של מדינה אחרת, לבין המסמכים הפולניים שיופקו בהתאם להם. אם שיניתם בעברכם שם (אפילו אם שיניתם אות אחת בשם), פרטי או משפחה, עליכם להגיש את כל המסמכים בהתאם.

על התעודות הפולניות להיות זהות לחלוטין למסמכים הישראלים, או של מדינה אחרת, מבחינת איות שמות ותאריכים.

קיראו עוד על הנושא באתר שגרירות פולין , בוויקיפדיה , בוויקיפדיה בעברית (מקוצר ולא תמיד מדוייק), באתר הזהחוק האזרחות מ-1920, חוק האזרחות מ-1951, חוק האזרחות מ-1962, חוק האזרחות מ-2009 ועוד מידע רב ברשת.
תנו לאצבעות לעבוד בשבילכם !

1ב. תעודות פולניות עבור: רישום לידה  / נישואין / גירושין / שינוי שם (פרטי ו/או משפחה).

אלו תעודות המונפקות ברשות האוכלוסין בפולין על בסיס רישום לידה / נישואין / גירושין /שינוי שם לאזרח פולין מקומי, או שנולד/ה / נישא/ה / התגרש/ה / שינה/תה שם מחוץ לפולין.

התעודות מונפקות על בסיס תעודות מרשות האוכלוסין וההגירה של המדינה הרלוונטית, או גופים רשמיים אחרים, למשל תעודת לידה ישראלית / תעודת נישואין / גירושין מהרבנות או מגורם רשמי במקרה של נישואים אזרחיים. התעודות צריכות להיות מקוריות, מתורגמות לפולנית ומאושרות על ידי נוטריון מוסמך + אישורי אפוסטיל.

טיפ חשוב  הפקת תעודות פולניות כמו תעודת לידה / נישואין / שינוי שם למי שנולד ו/או נישא בישראל, או במדינה אחרת, אפשרית רק לאחר שהמבקש/ת אישררו את אזרחותם הפולנית. ראו סעיף 1א מעלה.

שימו לב, איות השמות בפולנית חייב להיות זהה לאיות הלועזי בתעודת הלידה / נישואין וזהה גם למה שמופיע בדרכונכם ו/או לתעודות שמעידות על שינוי שם. שימו לב גם שכיתוב עיר הלידה יהיה כפי שהשם נהגה בפולנית. מי שאחראי לכך הוא מן הסתם מי שמבצע עבורכם את התרגום.

הקפידו מאוד על נושאים אלו כדי למנוע מכם עגמת נפש מיותרת והפסד זמן וכסף.

אם כבר יש לכם מי שמטפל בעניינכם, בקשו ממנו גם לטפל בתעודות אלו וכדאי שזה יהיה חלק מתכולת העבודה שלו.
חזקה על מי שכבר מכיר אתכם ואוחז במסמכים שלכם שיעשה גם את השלב הזה.
דרך זו גם זולה יותר מאשר אם תפעלו בעצמכם להשיג את כל האישורים, התרגום, אישורי הנוטריון, האפוסטיל והמשלוח ישירות לגוף המטפל בפולין.

אם אתם מתעקשים לעשות זאת בעצמכם, ניתן לעשות זאת דרך הקונסוליה (בתשלום) או באופן עצמאי מול הרשויות בפולין. לדוגמא לתעודת לידה פולנית, עליכם למלא טופס בקשה לשעתוק תעודת לידה ומי שלא נולד בפולין צריך לצרף לבקשה בנוסף גם העתק תעודת אזרחות. לשינוי שם עליכם למלא טופס בקשה לשינוי שם, וכן הלאה.

עלות שלב זה דרך גורם מטפל 500-250 ₪ לתעודה אחת. משך הזמן הנדרש להוצאתה הוא חודש עד חודשים.

הערה חשובה הערות:
בשוק השגת האזרחות הפולנית פועלים גורמים רבים המציעים לבצע עבורכם את המשימה הזו.
מעורכי דין (ישראלים ומחוץ לישראל), מתרגמים ועד אנשי הייטק ומאכערים למינהם. כולם כמובן מבטיחים לכם שירות מהיר ויעיל תמורת כספכם.
מרבית הגורמים האלו בסופו של דבר נעזרים בצד שלישי הנמצא בפולין כדי לפנות שם לרשויות ולהגיש את המסמכים והבקשות. אנשי הצד השלישי בפולין, יכולים להיות עורכי דין או מתווכים כאלו ואחרים שמקבלים את שכר טרחתם מ”הקבלן” אליו פניתם ומקבלים שכר זעום לעומת מה שאתם משלמים לקבלן. בדרך כלל הקבלן ישמור בסוד את פרטי הצד השלישי ולא יאפשר לכם קשר ישיר איתו.
אל תופתעו אם יציעו לכם בשלב כלשהו (בדרך כלל בשלב בו אתם מתייאשים מלוחות הזמנים ומבררים מה קורה) לזרז את עניינכם (עד אפילו קיצור הזמן לחצי) תמורת תוספת משמעותית במחיר. שיקלו היטב את ההצעה בהתאם לצרכיכם ובמידה ותסכימו, התנו את לוחות הזמנים וסכמו שאינכם משלמים פרוטה נוספת במידה והקבלן לא מספק את הסחורה במועד שנקבע. סכמו כל הסכם שלכם בכתב.
בכל מקרה, אני ממליץ לכם לעשות שופינג יסודי לפני קבלת החלטה. בקשו מכל אחד הצעת מחיר לכל התהליך כולל לוחות זמנים, בקשו שמות ממליצים שסיימו את ההליך ותשאלו אותם, זאת בנוסף למחקר מעמיק בפורומים וברשת האינטרנט. תופתעו לגלות כמה מידע יש ברשת, כללי ואישי על הגורמים הנ”ל, מידע שיעזור לכם רבות ויחסוך מכם הרבה עוגמת נפש.
התמקחו על המחיר, יש תחרות גדולה. מי שרוצה עבודה יוריד בסופו של דבר את המחיר, בטח אם הוא יבין שיש לכם הצעות נוספות.
תעדו כל פעילות שלכם מול הגורם המטפל והכינו העתקים/סריקות של כל מסמך שאתם מוסרים.
וטיפ אחרון, לעולם אל תשלמו את מלוא הסכום מראש. התנו תשלומים ביחס להתקדמות וקבלת תוצאות, כך לפחות תקטינו סיכונים.
התייחסו לנושא זה באותה מידת זהירות כפי שאתם מתייחסים (אני מקווה) למשל לרכישת ריהוט חדש לבית.
היו כבר מקרים של עורכי דין “מכובדים” במשרדים מפוארים שנעלמו והשאירו אחריהם אלפי לקוחות מרומים.
בשוק זה של אזרחות פולנית (ולא רק) שאינו מוסדר ואינו מפוקח, פועלים לא מעט שרלטנים ואף רמאים והאחריות כולה מוטלת על כתפיכם.

ראו הוזהרתם.

tip טיפ:
יש מצב שתעודות פולניות מקוריות של אזרחות, לידה ונישואין נלקחות על ידי השגרירות בתל-אביב ואינן מוחזרות. (להבדיל משגרירויות פולין אחרות בעולם, אשר מחזירות את המסמכים המקוריים. ראו עדכון 10 מטה)
לפיכך, אם חשוב לכם לשמור העתק מקורי, דאגו מראש לבקש ממי שמטפל לכם בהשגתן, להנפיק לכם בנוסף גם העתק מאושר (דבר הכרוך בתשלום נוסף) או אם תסתפקו בהעתקים לא רשמיים, בצעו סריקות / העתקים לפני הגעתכם לקונסוליה.
אין במקום מכונת צילום לרשות הציבור.
אל תופתעו אם פקידת הקבלה בקונסוליה תציע לכם לבצע העתק מאושר בו במקום תמורת תשלום.

1ג. צילום פספורט עדכני וצבעוני, בהעמדה חזיתית ובפורמט מיוחד, 3 תמונות. (יש מצב שיקחו מכם פחות, אך רצוי להגיע עם לפחות 3). ראו מדריך מפורטכאן וגם במסמך הזה

מימדי תמונת דרכון שנדרשים

מימדי הצילום: רוחב 35 מ”מ, גובה 45 מ”מ.

 • מיקום גובה העיניים בצילום בין 30-20 מ”מ מהתחתית וגובה הפנים 36-31 מ”מ.
 • הרקע חייב להיות בהיר.
 • למרכיבי משקפיים אסור שהמסגרת תסתיר את העיניים ואסור שיהיו ברקים.
  מכיוון וזה צילום מורכב, עדיף להצטלם ללא משקפיים.
 • מרכיבי עדשות מגע יכולים להצטלם איתם ובתנאי שאינן משנות את צורת וצבע העיניים.
 • אין להצטלם עם כובעים / רעלות וכד’, אסור ששיער יסתיר את הפנים ועוד…
 • אין לחייך / אין לצחוק בצילום ועל השפתיים להיות סגורות, אין לראות שיניים בצילום.
 • ועוד דרישות כפי שמפורטות בקישורים המופיעים מעלה.

בקיצור בלי חוכמות, עשו בדיוק מה שמבקשים מכם או הצטלמו אצל בעל מקצוע שמכיר את הדרישות.

tip טיפ: חנויות הצילום באזור עיריית תל-אביב מכירות היטב את הפורמט הזה ואת הדרישות עבור צילום זה.

1ד. דרכון ישראלי בתוקף
+ העתק ברור של דף ראשון ושל הדף עם התמונה

שימו לב:
– על השמות והאיות בדרכון להיות זהים לשמות ולאיות במסמכים אחרים, ישראלים, או ממדינה אחרת שתפיקו (הם משמשים כבסיס להפקת מסמכים פולנים שונים).
אם יש שוני, עליכם לשנות ברשות האוכלוסין וההגירה בישראל, או במדינה הרלוונטית בהתאם, כדי להגיע להתאמה מושלמת בין המסמכים ויפה שעה אחת קודם.
– הדרכון הישראלי לא נשאר בשגרירות בשום מקרה והוא מוחזר אליכם בסיום כל עיון / בדיקה בו.

1ה. תשלום עבור הדרכון הפולני. לבגיר הסכום הוא 434 ₪ ולקטין מתחת לגיל 13, 277 ₪. התשלום נעשה במזומן בלבד. (* עדכני לינואר 2021)
ראו באתר השגרירות אם אתם בקבוצה הזכאית להנחות (סטודנטים, פנסיונרים, קטינים וכד’)

טיפ קטינים מתחת לגיל 18
שימו לב שעבור קטינים יש לספק מסמכים נוספים כמו הצהרת הורים שנדרש לחתום עליה בפני הקונסול או נוטריון, תעודת נישואין פולנית ועוד.
מומלץ לבדוק באתר הקונסוליה אילו מסמכים בדיוק עליכם להגיש בנוסף לנ”ל.
שימו לב שהקטין ושני ההורים צריכים להיות נוכחים בזמן הגשת הבקשות ללא יוצא מהכלל. זוגות גרושים או חד־הוריים צריכים להגיש מסמכים נוספים.

חשוב! עדכונים  עדכונים:
שימו לב, העדכונים מסתמכים ברובם על דיווחי גולשים. המידע בהם לא בהכרח אומת. 

עדכון 1: לפי מידע ששלח מ.ס. ב-מאי 2011, לקטינים עד גיל 5 מחדשים דרכון כל שנה ואילו לקטינים בגיל 13-5 מחדשים דרכון כל 5 שנים.
לקטינים מעל גיל 5 לוקחים טביעות אצבע.

עדכון 2: לפי מידע ששלח א.ג. בנובמבר 2011, יש להצטייד גם בתעודת זהות והספח שלה לצורך אימות מצב משפחתי.

עדכון 3: לפי מידע ששלח ש.ד. בדצמבר 2011, יש להציג ולמסור תעודת נישואין פולנית גם עבור גברים נשואים.

עדכון 4: לפי מידע ששלח מ.ז . בפברואר 2012, בהליך הבקשה לקטינים שני ההורים צריכים להתייצב ולחתום על הצהרה (ככתוב מעלה).
על שני ההורים להתייצב עם דרכוניהם, בין אם שניהם אזרחי פולין או רק אחד מהם.

עדכון 5: לפי מידע ששלח ע.ש. במאי 2012 ושאומת על ידו, הליך הבקשה שונה לגמרי ומתבצע סוף סוף בפגישה אחת בה מגישים את המסמכים וגם לוקחים טביעות אצבע. כך שנדרשת מעתה פגישה אחת למסירת חומר ופגישה שניה קצרה לקבלת הדרכון לאחר כ-6-5 שבועות. יש רק לברך על כך.
עוד כותב ע.ש. כי מחיר ההליך הוזל והוא עומד על 526 ₪.

עדכון 6: לפי מידע ששלח ע.ג. במאי 2012, נדרשות רק 2 תמונות בפורמט פספורט ביומטרי.
מרכיבי משקפיים צריכים להצטלם ללא משקפיים. על האזניים להראות בתמונה.

עדכון 7: לפי מידע ששלחה מ.נ באוגוסט 2012, הפגישה בשגרירות מתואמת מראש דרך אתר האינטרנט המיוחד. הסבר כאן.
יתקבלו לפגישה רק מי שהזמינו תור מראש ונרשמו דרך האתר.

יש לברך על השיפור ועל חיסול התופעות המבישות שהיינו עדים להן בשנים האחרונות בחזית בניין השגרירות.

עדכון 8: לפי מידע ששלח ד. במרץ 2013, שונה טופס ה- PESEL.
אתר שגרירות פולין שונה לכתובת דומיין חדשה, שונה סכום עלות הדרכון ושונו שעות הקבלה לאיסוף הדרכון.

עדכון 9: לפי מידע ששלח נ.פ. באוגוסט 2014
תוקף דרכון לקטינים הוא 5 שנים, עלותו 168 ₪, לא לוקחים טביעות אצבע לקטינים מתחת לגיל 12 ואיסוף הדרכונים מתבצע בימים שלישי-חמישי בשעות 09:00-08:00 וביום שישי 11:00-08:00 ללא תיאום מראש.
הורים יכולים לאסוף את דרכוני ילדיהם מתחת לגיל 12 ללא נוכחות הקטינים.
לאיסוף, עליהם להגיע עם הדרכונים הישראלים של כולם ועם הדרכונים הפולנים של ההורים.

עדכון 10: לפי מידע ששלחה ל.י. בפברואר 2015 ודווח גם על ידי אחרים, מסמכי מקור כמו תעודות לידה פולניות וכד’, מוחזרים למבקש. נדרשת רק תמונת פספורט אחת ומחיר הדרכון עודכן ל-516 ₪ במזומן.
באופן כללי יש תחושה שהשרות שופר, הוא יעיל ומהיר. אני תקווה שכך זה יימשך בעתיד.

עדכון 11: לפי מידע ששלח ל.ש. במרץ 2015
טופס ה-PESEL שונה. ראו פרק הטפסים.

עדכון 12: לפי מידע ששלחה ל.א. במאי 2017
מחיר הוצאת דרכון לבגיר הוא 446 ₪, לקטין מתחת לגיל 13 – 142 ₪

עדכון 13: לפי סקירה שנערכה על ידי באתר השגרירות באוקטובר 2019
מחיר הוצאת דרכון לבגיר הוא 417 ₪, לקטין מתחת לגיל 13 – 266 ₪.
טופס הבקשה לדרכון שונה והוא כעת פשוט וברור יותר. ניתן להורידו מאתר השגרירות ולמלאו במחשב. ההנחיות למילוי הטופס בפרק 4 עודכנו.

עדכון 14: לפי מידע ששלח ש.ב. בדצמבר 2019
טופס PESEL עודכן שוב. ניתן למצוא את הטופס החדש באתרי הממשל הפולני, אך לא באתר שגרירות פולין בישראל.
שימו לב: טופס ה־PESEL המופיע בפרק הטפסים אינו מעודכן עוד.
במענה לשאלה שנשלחה לקונסוליה, התקבלה תשובה כי את טופס ה-PESEL ממלא נציג הקונסוליה עבור כל מגיש בקשה ראשונה לדרכון וכי אין צורך להגיע עם טופס זה ואין צורך למלאו לבד. מידע זה אומת גם באוקטובר 2020 בתשובה רשמית מהקונסוליה המאשרת שאין צורך להביא טופס זה.
לא ידועה הסיבה לשינוי ולדרך פעולה זו של הקונסוליה בתל־אביב, אך מה שחשוב הוא שההליך הפך לפשוט וקל יותר, בעיקר עבור אלו שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בשפה הפולנית. 

עדכון 15: מאי 2020 – כל הקישורים בפרקים השונים (כך אני מקווה) עודכנו לאתר הקונסוליה הפעיל, נכון למאי 2020.
נוסף הסבר וקישור למערכת בדיקת זמינות לאיסוף הדרכון. עודכן המחיר להנפקת דרכון.
נוסף פרק 6: חידוש הדרכון הפולני, נוסף פוסט בנושא היתרונות בהחזקת דרכון אירופאי.

שימו לב: חל איסור מוחלט להכניס טלפון סלולרי לקונסוליה. בבדיקה הבטחונית תתבקשו להשאיר אותו בלוקר שנמצא בכניסה. אל תשכחו לאסוף אותו ביציאה. 

אספנו את כל החומר? אם כן, הגיע הזמן להגיע לשגרירות.

פרקי המדריך להוצאת דרכון אירופאי פולני

פתיח | מה נדרש | הביקור בשגרירות פולין | טפסים | מה הלאה | חידוש הדרכון הפולני

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

האם המאמר עזר לך?
האם המאמר חסך לך זמן וטרחה?
אם כן, אשמח אם תשקלו לתרום כדי לעזור לי לממן את עלויות האיחסון. תודה

כדי לתרום, לחצו בבקשה על כפתור פייפאל

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

2 Comments

 1. גרשון

  תודה רבה על המדריך המפורט
  רשימת ופירוט המסמכים שלך עשתה לי סדר ועזרה לי מאוד להשיגם ולקצר את הבירוקרטיה הרבה שנדרשת. העדכונים חשובים מאוד ואני מקווה שתמשיך לעדכן גם הלאה. יישר כוח

  Reply
  • Avi Schneor

   תודה גרשון, אני שמח שהמדריך עזר לך בהשגת המסמכים. אעדכן את המדריך ככל שאקבל מידע חדש מגולשים, אתה מוזמן לשלוח עדכונים ככל שיהיו לך מהתהליך אותו אתה עובר. בהצלחה

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content