המדריך להוצאת אזרחות ודרכון פולני – פרק 2 מה נדרש?

by Updated: Nov 12, 2023diy-polish-passport8 comments

פרקי המדריך להוצאת אזרחות ודרכון אירופאי פולני

פתיח | מה נדרש | הביקור בשגרירות פולין | טפסים | מה הלאה | חידוש הדרכון הפולני

המדריך להוצאת דרכון פולני

המדריך להוצאת אזרחות פולנית

מה נדרש להוצאת אזרחות פולנית ולהוצאת דרכון פולני?

להגשת בקשה לדרכון פולני ראשון נדרשים התעודות והמסמכים המקוריים הבאים:
(ראו פירוט לגבי כל מסמך בהמשך)

1א. תעודה עדכנית המאשרת את האזרחות הפולנית.
*      להוכחת אזרחותו/ה של המבקש/ת נדרשים מסמכים אישיים נוספים.
*      תעודת האזרחות נדרשת גם כתנאי להפקת מסמכים פולניים רשמיים אחרים שנחוצים להגשת בקשה לדרכון.
1ב. תעודות פולניות עדכניות של לידה, נישואין, גירושין, שינוי שם.
1ג. תצלום פספורט.
1ד. דרכון ישראלי בתוקף.
1ה. תשלום עבור הדרכון הפולני.

2.  טופס בקשה לדרכוןטופס זה ימולא על ידי נציגי הקונסוליה

טיפ חשוב  חשוב לציין:
כל התעודות והמסמכים נדרשים. לא ניתן להגיש בקשה אם אחד או יותר מהם חסר.
מה שמתואר להלן מתייחס לבקשות לגברים, נשים וקטינים. לנשים, קטינים, חד-הוריים ועוד ייתכן ונדרשים גם מסמכים נוספים. ראו באתר הקונסוליה של פולין.
הדרכון הפולני הוא ביומטרי. נדרש למסור טביעת אצבעות ותצלום עדכני.

הערה: לחידוש דרכון פולני, להבדיל מבקשה לדרכון ראשון, נדרשים רק חלק מהמסמכים המפורטים כאן. ראו בפרק חידוש הדרכון הפולני.

1א. תעודה המעידה על אזרחות פולנית של המבקש/ת.

דרכון פולני ניתן רק לאזרחי פולין. בשלב הראשון בדרך לדרכון פולני נדרש להוכיח את אזרחותו/ה הפולנית של המבקש/ת ולקבל אישור על אזרחותו/ה, בעיקר אם עזב/ה את פולין ו/או נולד/ה מחוץ לפולין.

אישור האזרחות הפולנית נדרש בהמשך גם כתנאי להנפקת מסמכים פולניים נוספים שיש להגישם כחלק מהבקשה לדרכון פולני.
הוכחת / אשרור האזרחות הפולנית הוא ההליך המורכב מכולם. הדרך להוצאת האישור ייחודית לכל מבקש/ת בהתאם לפרמטרים שונים. ההליך מתבצע בפולין והוא הארוך והיקר מכולם.

בהתאם לחוקי האזרחות בפולין ניתן לקבל אזרחות במספר דרכים כשקבלת אזרחות מתוקף “זכות הדם” (מלטינית Jus sanguinis), כלומר הענקת אזרחות לצאצאים שעוברת בירושה באופן אוטומטי מהורים שהם אזרחי פולין לילדיהם, היא הדרך הנפוצה ביותר לצורך אימות/אישרור אזרחות פולנית. דרך זו מאפשרת הענקת אזרחות אוטומטית לדורות הבאים.

אם אתם ילידי, אזרחי ותושבי ישראל שאחד מאבותיכם היה / הייתה פולני/ת, קבלת האזרחות הפולנית עבורכם מותנית בהוכחת האזרחות של הדורות שקדמו לכם.
כלומר, כדי שאני אוכל לקבל אזרחות פולנית, יש להוכיח שאבי ו/או אימי זכאים לאזרחות פולנית וגם להוכיח שסבי ו/או סבתי זכאים לאזרחות פולנית וכן הלאה, עד שמגיעים לדור שנולד/עזב את פולין ושעבורם  ניתן להוכיח שהם אזרחי פולין.
כולם בשרשרת הדורות צריכים לעמוד בקריטריונים לקבלת אזרחות ויש להוכיח ו/או לאשרר את אזרחותם הפולנית החל מהדור שנולד/עזב את פולין ועד אלי.

הזכאות לאזרחות פולנית של כל אחד/ת בשרשרת הדורות נבחנת בהליך משפטי ומנהלי בהתאם לחוקי האזרחות הרלוונטיים שהיו / הינם בתוקף עבורו/ה ועל בסיס מסמכים אישיים שונים.
בכל מקרה רצוי לבחון תחילה את התכנות אישרור האזרחות עבור הראשונים בשרשרת הדורות שנולדו / עזבו את פולין ורק במידה והוא/היא עומדים בקריטריונים, יש טעם להמשיך הלאה באישרור שרשרת הדורות.
גם אם האב/אם או הסב/סבתא אינם עוד בין החיים, יש לעבור את ההליך הזה ולהוכיח / לאשרר את אזרחותם.
במידה ומישהו/הי בשרשרת הדורות אינם עומדים בקריטריונים ו/או סורב/ה על ידי שלטונות פולין (ללא יכולת לערער על כך) ולא יכול/ה לקבל אזרחות, הרי שגם הוא/היא וגם הדורות הבאים מאותו צד שסורב, לא יוכלו לקבל אזרחות ובזה מסתיימת אופציית האזרחות מתוקף “זכות הדם” של אותה משפחה מהצד שסורב.

בחינת אזרחות מתוקף “זכות הדם” של צאצאים להורה שהוא/היא אזרח פולני, בין אם מצד האב ו/או מצד האם, נבחנת בין השאר בהתאם לתאריך הולדתו/ה של המבקש/ת ולחוק שהיה תקף באותה עת. החוקים בנושא מתן אזרחות לילד/ה הנרכשת מתוקף האזרחות הפולנית מצד האב ו/או מצד האם שונו במהלך השנים וכל בקשה נבחנת לגופה ובהתאם לחוקים שהיו בתוקף.

חוקי האזרחות (ולא רק) בפולין מהווים את הבסיס לקביעת זכאותו לאזרחות של כל אחד מהדורות.
חוקים אלו נקבעו מספר פעמים, ב־1920, ב־1951, ב־1962, ב־2009 ובעוד חוקים, תקנות ופרשנויות משפטיות שניתנו.

בחינת סטטוס אזרחותם של מי שנולדו בפולין ועזבו אותה, נבחנת בין היתר בהתאם לחוק שהיה בתוקף במועד לידתם של המבקשים ובמועד עזיבתם את פולין.
בקביעת הזכאות לאזרחות יש משמעות לנושאים רבים וביניהם האם העוזב/ת חתמו על כתב ויתור על אזרחות פולנית, שירות ורישום בצבא זר, החזקת אזרחות נוספת ועוד.
גבולות פולין השתנו מספר פעמים במאה התשע־עשרה ובמאה העשרים ובחינת סטטוס האזרחות נעשית גם בהתאם למקום התושבות של המבקש/ת ולחוקים הרלוונטיים.

למיטב ידיעתי אלו שעומדים בתנאים הבאים זכאים לאזרחות פולנית: (אלו רק חלק מהתנאים)

מי שעזבו את פולין לפני 19 בינואר 1951 (אך אחרי 31.1.1920)

– תושבי פולין, כולל אלו שחיו באזורים שהיו בשליטת פולין והיו שייכים בעבר למדינות אחרות (אוסטריה, הונגריה, פרוסיה, רוסיה) ובתנאי שלא היו זכאים לאזרחות של מדינה אחרת.
– מי שלא קיבלו אזרחות נוספת לפני 19 בינואר 1951, ו/או מי שוויתרו על האזרחות הנוספת לאחר חזרתם לפולין. קבלת אזרחות של מדינה אחרת ביטלה באופן אוטומטי את אזרחות פולין.
חריג לאמור בסעיף הקודם הם גברים שקיבלו אזרחות זרה, היו במועד קבלת האזרחות הנוספת בגיל גיוס לצבא הפולני (בגיל 50-18) ולא ביקשו ו/או לא קיבלו פטור מגיוס.
אלו עדיין נחשבים כאזרחי פולין לפי סעיף זה בחוק האזרחות.
– גברים מעל גיל 18 שלא שירתו ולא נרשמו בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו הרחבה בהמשך)
– מי שלא שירתו בארץ ההגירה בתפקיד ממלכתי לפני 19 בינואר 1951.
– נשים רווקות שהיו בנות 18 לפני 19 בינואר 1951
ושלא קיבלו אזרחות של מדינה אחרת לפני 19 בינואר 1951.
 נשים נשואות שהיו מעל גיל 18 ובעליהן לא שירתו ולא נרשמו בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו הרחבה בהמשך)
קטינים מתחת לגיל 18 ובנוסף, אביהם לא שירת ולא נרשם בצה”ל (או צבא אחר) לפני 19 בינואר 1951. (ראו הרחבה בהמשך)
עד 19 בינואר 1951, אזרחות מתוקף “זכות הדם” לילד חוקי נרכשה רק מצד האב, ולילד לא-חוקי מצד האם. (החל מ־19 בינואר 1951 החוק שונה ואזרחות מתוקף “זכות הדם” לילד חוקי נרכשת מצד שני ההורים)

טיפ חשוב  הרחבה בנושא השירות הצבאי:
חוק האזרחות הפולני מ־1920 וחוקי גיוס החובה לצבא הפולני (היו כמה במהלך השנים), קבעו בין היתר כי מי שגויס לשירות בצבא זר, ללא קבלת אישור לכך משלטונות פולין המוסמכים, איבד את אזרחותו הפולנית.
החוק מנוסח באופן כוללני ואינו עושה הבחנה בין סוג השירות הצבאי, כמו סדיר או מילואים.

מתחילת שנות האלפיים ועם הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופאי, חל גידול ניכר בבקשות לאזרחות של צאצאים לאזרחי פולין, בעיקר צאצאי אלו שעזבו את פולין לאחר מלחמת העולם השניה.
בבחינת הבקשות עלתה השאלה מה הייתה כוונת החוק / המחוקק בנושא הגיוס לצבא זר?
עקב פרשנות משפטית שניתנה לסעיף זה שבחוק האזרחות ולחוק בנושא הגיוס לצבא הפולני, שונתה הגישה של הרשויות בפולין והחל משנת 2007 הוחמרו הקריטריונים.

כל מי שרשומים / היו רשומים בצבא זר, מסורבים על ידי השלטונות הפולנים, גם אם בפועל לא שירתו כלל בשירות סדיר ו/או במילואים. עצם הרישום לצבא זר רואים בו כגיוס. 
הוגשו בפולין ערעורים בנושא, אך בספק אם יתקבלו על ידי בית המשפט מכיוון והחוק ברור וכוללני.

קריטריון זה של שרות ו/או רישום בצבא זר הפך להיות מכריע עבור כל מי שנכללים בקבוצה זו של מי שעזב את פולין לפני 19 בינואר 1951 וכדאי לבדוק היטב סוגיה זו כבר בתחילת התהליך.

הערה חשובה  הערה: אם יש בידכם תעודת פיטור / פטור מצה”ל, או מצבא של מדינה אחרת, של מי שעזבו את פולין לפני 19.01.1951, תעודה זו מעידה שבעליה היו רשומים בצבא ויתכן שגם שירתו בו.
יש לשקול היטב אם יש טעם להגיש בקשה לאזרחות פולנית למבקשים אלו מכיוון וסביר מאוד להניח שבקשה זו תסורב.

כדי לבחון מקרה פרטני בהיבט השירות הצבאי בישראל, יש להשיג אישור רשמי מצה”ל על אי-שירות צבאיהנוסח המדויק של האישור שיתקבל מצה”ל יקבע במידה רבה את זכאותו/ה של המבקש/ת לקבל אזרחות פולנית.

בעבר ניתן היה להגיש בקשה לאישור זה דרך משרדי קצין העיר, אך משאלו נסגרו ב־2015, ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור על אי-שירות צבאי דרך קצינת פניות הציבור. ראו גם קישור לפקודת מטכ”ל בנושא אישורים. פרטי יצירת קשר לבירורים: טל. 1111 דואר אלקטרוני: kapatzmeida@digital.idf.il
את הבקשה והמסמכים מגישים באשנב הקבלה בשער הראשי של מחנה הקריה בתל־אביב ברחוב בגין.

יש לבקש אישור על אי שירות בצה”ל מיום 15 במאי 1948 עד יום 19 בינואר 1951.
זמן הטיפול בבקשה הוא כ־4-3 חודשים.
לצורך הגשת הבקשה יש לצרף מעבר לבקשה, מסמכים נוספים ומומלץ שיהיו אלו מסמכים נאמנים למקור מכיוון ומסמכים מקוריים לא מוחזרים:

 • העתק תעודת זהות של מגיש הבקשה.
 • העתק תעודת זהות של נשוא הפניה.
 • תעודת פטירה של נשוא הפניה במידה ונפטר.
 • צו ירושה ו/או צוואה שמאשר שהמבקש הוא היורש, או תצהיר שנערך בפני עורך דין שאין מסמך כזה. במקרה וישנם כמה יורשים, הסכמה בכתב מהיורשים האחרים שמאשרת למגיש הבקשה לבקש מצה”ל מידע על אי-שירותו / שירותו של הנפטר.
 • אם אינכם היורשים הישירים ו/או אם היורש בחיים, ייפוי כוח ותצלום תעודת זהות של היורש החוקי.

מי שעזבו את פולין אחרי 19 בינואר 1951 (אך לפני 21.8.1962)

מי שלא ויתרו על אזרחותם הפולנית.
במידה שויתרו על האזרחות הפולנית ובפולין קיימים מסמכים המעידים על הויתור, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט. תוצאות ההחלטה כמובן אינן מובטחות.
מי שלא קיבלו אזרחות של אוקראינה, אסטוניה, בלרוס, גרמניה, לטביה, ליטא, רוסיה.

מי שנולדו במקום שבעבר היה שייך לפולין, אך היום איננו חלק מפולין

מי שברשותם תעודת לידה מקורית

מי שעזבו את פולין אחרי 21.8.1962

מי שהתחתנו עם אזרח/ית פולין (לפי החוק מ-1962)

בתנאי שהיו נשואים לאזרח/ית פולין לפחות 3 שנים ובנוסף,
קיבלו אשרת שהייה בפולין לטווח ארוך (במילים אחרות, גר בפולין באופן חוקי)
ובתנאי שהגישו את בקשת האזרוח עד 6 חודשים מקבלת אשרת השהייה, או עד 3 וחצי שנים מיום הנישואין.
אישור הבקשה יכול להיות מותנה באיבוד / ויתור על אזרחותו הזרה.
* סעיף זה נותן תשובה למי מכם שהם בעלי אזרחות פולנית, אשר שואלים האם אשתי/בעלי (שאינם אזרחי פולין) יכולים אף הם לקבל אזרחות פולנית?

טיפ חשוב  כדי לחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש, מומלץ לבדוק היטב את זכאותכם לאזרחות פולנית לפני התחלת התהליך כדי לדעת האם הנושא רלוונטי עבורכם והאם יש טעם להתחיל בהליכים כלשהם.
היעזרו במחשבוני זכאות הנמצאים באינטרנט כדי לבדוק אם יש בכלל טעם שתתחילו בתהליך.
צריך להבין שהליך הוצאת האזרחות הוא הליך משפטי. אם הבקשה תסורב ויש לכם בסיס משפטי להפוך את ההחלטה, עומדת לפניכם האפשרות להגיש ערר לבית המשפט בפולין ואף להגיש בקשה מיוחדת לנשיא פולין. האופציות המשפטיות קיימות, השאלה היא רק עד כמה תהיו מוכנים להשקיע מזמנכם ומכספכם כשהתוצאה אינה מובטחת מראש.
כדאי לדעת: אזרחות שמוענקת דרך הליך פנייה לנשיא פולין אינה עוברת לדורות הבאים ואלו לא יוכלו לקבל אזרחות מתוקף היותם צאצאים לבעל/ת האזרחות.

את הליך אשרור האזרחות מומלץ לבצע על ידי גורם מוסמך, אמין ועם ניסיון מוכח.
קחו בחשבון 6 חודשים עד שנתיים או יותר כדי לסיימו ולא תמיד מובטחת לכם הצלחה.
עלות שלב זה כ־5,000-2,000 ₪ ואף יותר לכל בקשה, בתלות בגורם המטפל, באיזה דור מטפלים, בכמה מטפלים בו זמנית ובמורכבות המקרה.

כמו שכבר ציינתי, עליכם לעבור את אישרור האזרחות לכל הדורות, בלי יוצא מהכלל.

אם למשל עליכם לאשר את אזרחותו של סבא רבא שלכם כדי שילדכם יוכלו לבקש דרכון פולני, הרי שעליכם לאשר אזרחות ל־5 דורות, והעלות תהיה פי 5 לערך ממה שרשום מעלה, סכום מכובד שעליכם לקחת בחשבון לפני שאתם מתחילים את ההרפתקה.

לפני הגעתכם לגורם שמטפל בבקשות אזרחות, אספו עבור הדור שנולד / עזב את פולין כמה שיותר מסמכים שיכולים להעיד על לידה, אזרחות של כל מדינה, נישואין, גירושין, קבורה, מגורים, בעלות על נכסים, לימודים, עבודה, עלייה, דרכון, תעודות מסע, שירות בצבא פולין או צבא אחר, שירות בצה”ל ועוד מסמכים רלוונטיים.
באמצעות מסמכים אלו ניתן יהיה להעריך אם יש התכנות לקבלת אזרחות עבור הדור הראשון.

בידקו אם אתם צריכים לאשרר אזרחות במקביל עבור כולם, או אחד אחרי השני, הכל בהתאם לנתונים האישיים שלכם.

בנוסף ובהתאם למקרה, יהיה עליכם גם להנפיק מסמכים ישראלים, או ממדינה אחרת, עבור הדור הראשון ועבור הדורות הבאים. מסמכים כמו: תעודת לידה, תמצית רישום, תעודה המעידה על אזרחות ישראלית, או אחרת, תעודה על שינוי שם, תעודת נישואין / גירושין, אישור על שירות צבאי ועוד, וכן למלא תצהירים שונים.

הוצאת חלק מהמסמכים הנ”ל כרוכה בתשלום אגרה ותזדקקו גם לתרגום לפולנית, לאישור נוטריוני ואף לאישור אפוסטיל. לקבלת חלק מהמסמכים (עבור אנשים שאינם בחיים) תזדקקו לצו ירושה או תצהיר יורשים ואף לצו מבית משפט להנפקת מסמכים מרשות האוכלוסין וההגירה. הכל בהתאם למקרה ובהתאם לאיזה שירותים כלולים בהסכם שלכם עם הגורם המטפל.

המסמכים הנ”ל נדרשים לצורך הוכחת האזרחות ורישומם במרשם האוכלוסין בפולין.

יש חשיבות מכרעת לתאימות המידע עם דגש על שמות ותאריכים,  בין המסמכים הישראלים, או של מדינה אחרת, לבין המסמכים הפולניים שיופקו בהתאם להם. אם שיניתם בעברכם שם (אפילו אם שיניתם אות אחת בשם), פרטי או משפחה, עליכם להגיש את כל המסמכים בהתאם.

על התעודות הפולניות להיות זהות לחלוטין למסמכים הישראלים, או של מדינה אחרת, מבחינת איות שמות ותאריכים.

אם החלטתם לבצע בעצמכם את הליך אשרור האזרחות, מומלץ לקרוא היטב את הנחיות הקונסוליה ולעקוב אחר המידע המפורסם באתר הקונסוליה הכולל הסברים, מה נדרש ואיך מגישים בקשה שכזו.

קיראו עוד על הנושא באתר שגרירות פולין , בוויקיפדיה , בוויקיפדיה בעברית (מקוצר ולא תמיד מדוייק), בפורום הגירה לפוליןחוק האזרחות מ־1920, חוק האזרחות מ־1951, חוק האזרחות מ־1962, חוק האזרחות מ־2009 ועוד מידע רב ברשת.
תנו לאצבעות לעבוד בשבילכם !

1ב. תעודות פולניות עבור: רישום לידה / נישואין / גירושין / שינוי שם (פרטי ו/או משפחה).

אלו תעודות המונפקות ברשות האוכלוסין בפולין על בסיס רישום לידה / נישואין / גירושין / שינוי שם לאזרח פולין מקומי, או למי שנולד/ה / נישא/ה / התגרש/ה / שינה/תה שם מחוץ לפולין.

טיפ חשוב  הפקת תעודות פולניות אלו אפשרית רק לאחר שהמבקשים אישררו את אזרחותם הפולנית. ראו סעיף 1א מעלה.

התעודות מונפקות על בסיס תעודות מרשות האוכלוסין וההגירה של המדינה הרלוונטית, או גופים רשמיים אחרים, למשל תעודת לידה ישראלית / תעודת נישואין / גירושין מהרבנות או מגורם רשמי במקרה של נישואים אזרחיים. התעודות צריכות להיות מקוריות, מתורגמות לפולנית ומאושרות על ידי נוטריון מוסמך + אישורי אפוסטיל.

שימו לב, איות השמות בפולנית חייב להיות זהה לאיות הלועזי בתעודת הלידה / נישואין וזהה גם למה שמופיע בדרכונכם ו/או לתעודות שמעידות על שינוי שם. שימו לב גם שכיתוב עיר הלידה יהיה כפי שהשם נהגה בפולנית.
הקפידו מאוד על נושאים אלו כדי למנוע מכם עגמת נפש מיותרת והפסד זמן וכסף.

אם כבר יש לכם מי שמטפל בעניינכם, בקשו מהם גם לטפל בתעודות אלו וכדאי שזה יהיה חלק מתכולת עבודתם.
חזקה על מי שכבר מכיר אתכם ואוחז במסמכים שלכם שיעשו גם את השלב הזה.
דרך זו גם זולה יותר מאשר אם תפעלו בעצמכם להשיג את כל האישורים, התרגום, אישורי הנוטריון, האפוסטיל והמשלוח ישירות לגוף המטפל בפולין.

אם אתם מתעקשים לעשות זאת בעצמכם, ניתן לעשות זאת דרך הקונסוליה (בתשלום) או באופן עצמאי מול הרשויות בפולין. לדוגמא לתעודת לידה פולנית, עליכם למלא טופס בקשה לשעתוק תעודת לידה ומי שלא נולד בפולין צריך לצרף לבקשה בנוסף גם העתק תעודת אזרחות. לשינוי שם עליכם למלא טופס בקשה לשינוי שם, וכן הלאה.

העלות לשלב זה דרך גורם מטפל היא כ־500-250 ₪ לכל תעודה. משך הזמן הנדרש להוצאתה הוא חודש עד חודשים.

הערה חשובה הערות:
– בשוק השגת האזרחות הפולנית פועלים גורמים רבים המציעים לבצע עבורכם את המשימה הזו.
מעורכי דין (ישראלים ומחוץ לישראל), מתרגמים ועד אנשי הייטק ומאכערים למינהם. כולם כמובן מבטיחים לכם שירות מהיר ויעיל תמורת כספכם.
– מרבית הגורמים האלו בסופו של דבר נעזרים בצד שלישי הנמצא בפולין כדי לפנות שם לרשויות ולהגיש את המסמכים והבקשות. אנשי הצד השלישי בפולין, יכולים להיות עורכי דין או מתווכים כאלו ואחרים שמקבלים את שכר טרחתם מ”הקבלן” אליו פניתם ומקבלים שכר זעום לעומת מה שאתם משלמים לקבלן. בדרך כלל הקבלן ישמור בסוד את פרטי הצד השלישי ולא יאפשר לכם קשר ישיר איתו.
– אל תופתעו אם יציעו לכם בשלב כלשהו (בדרך כלל בשלב בו אתם מתייאשים מלוחות הזמנים ומבררים מה קורה) לזרז את עניינכם (עד אפילו קיצור הזמן לחצי) תמורת תוספת משמעותית במחיר. שיקלו היטב את ההצעה בהתאם לצרכיכם ובמידה ותסכימו, התנו את לוחות הזמנים וסכמו שאינכם משלמים פרוטה נוספת במידה והקבלן לא מספק את הסחורה במועד שנקבע. סכמו כל הסכם שלכם בכתב.
– מומלץ לעשות שופינג יסודי לפני קבלת החלטה. בקשו מכל אחד הצעת מחיר לכל התהליך כולל לוחות זמנים, בקשו שמות ממליצים שסיימו את ההליך ותשאלו אותם, זאת בנוסף למחקר מעמיק בפורומים וברשת האינטרנט. תופתעו לגלות כמה מידע יש ברשת, כללי ואישי על הגורמים הנ”ל, מידע שיעזור לכם רבות ויחסוך מכם הרבה עוגמת נפש.
– התמקחו על המחיר, יש תחרות גדולה. מי שרוצים עבודה יורידו בסופו של דבר את המחיר, וודאי אם הם יבינו שיש לכם הצעות נוספות.
– תעדו כל פעילות שלכם מול הגורם המטפל והכינו העתקים/סריקות של כל מסמך שאתם מוסרים.
– וטיפ אחרון, אל תשלמו את מלוא הסכום מראש. התנו תשלומים ביחס להתקדמות וקבלת תוצאות, כך לפחות תקטינו סיכונים.
התייחסו לנושא זה באותה מידת זהירות כפי שאתם מתייחסים (אני מקווה) למשל לרכישת ריהוט חדש לבית.
היו כבר מקרים של עורכי דין “מכובדים” במשרדים מפוארים שנעלמו והשאירו אחריהם אלפי לקוחות מרומים.
בשוק זה של אזרחות פולנית (ולא רק) שאינו מוסדר ואינו מפוקח, פועלים לא מעט שרלטנים ואף רמאים והאחריות כולה מוטלת על כתפיכם.

ראו הוזהרתם.

tip טיפ בנושא תעודות:
יש מצב שתעודות פולניות מקוריות של אזרחות, לידה, נישואין, שינוי שם, נלקחות על ידי הקונסוליה בתל-אביב ואינן מוחזרות. (להבדיל מקונסוליות פולין אחרות בעולם, אשר מחזירות את המסמכים המקוריים. ראו עדכון 10 מטה ועדכון 16 מטה)
לפיכך, אם חשוב לכם לשמור העתק מקורי, דאגו מראש לבקש ממי שמטפל לכם בהשגתן, להנפיק לכם בנוסף גם העתק מאושר (דבר הכרוך בתשלום נוסף) או אם תסתפקו בהעתקים לא רשמיים, בצעו סריקות / העתקים לפני הגעתכם לקונסוליה.
אין במקום מכונת צילום לרשות הציבור.
אל תופתעו אם נציגי הקונסוליה יציעו לכם לבצע העתק מאושר בו במקום תמורת תשלום.

1ג. תצלום פספורט עדכני וצבעוני, בהעמדה חזיתית ובפורמט מיוחד. יש מצב שיקחו מכם תצלום אחד, אך רצוי להגיע עם יותר. ראו מדריך מפורט וגם מידע לגבי התצלום באתר ממשלת פולין

מידות תצלום הדרכון שנדרשים

מידות התצלום: רוחב 35 מ”מ, גובה 45 מ”מ.

 • מיקום גובה העיניים בתצלום בין 30-20 מ”מ מהתחתית וגודל הפנים 36-31 מ”מ.
 • הרקע חייב להיות בהיר.
 • למרכיבי משקפיים אסור שהמסגרת תסתיר את העיניים ואסור שיהיו ברקים.
  זהו צילום מורכב ומומלץ להקפיד בו.
 • מרכיבי עדשות מגע יכולים להצטלם איתם ובתנאי שאינן משנות את צורת וצבע העיניים.
 • אין להצטלם עם כובעים / רעלות וכד’, אסור ששיער יסתיר את הפנים ועוד…
 • אין לחייך / אין לצחוק בצילום ועל השפתיים להיות סגורות, אין לראות שיניים בתצלום.
 • ועוד דרישות כפי שמפורטות בקישורים המופיעים מעלה.

בקיצור בלי חוכמות, עשו בדיוק מה שמבקשים מכם או הצטלמו אצל בעל מקצוע שמכיר את הדרישות.

tip טיפ: חנויות הצילום באזור עיריית תל-אביב מכירות היטב את הפורמט הזה ואת הדרישות עבור תצלום זה.

1ד. דרכון ישראלי בתוקף
+ העתק ברור של דף ראשון ושל הדף עם התמונה

שימו לב:
– על השמות והאיות בדרכון להיות זהים לשמות ולאיות במסמכים אחרים, ישראלים, או ממדינה אחרת שתפיקו (שמשמשים כבסיס להפקת מסמכים פולנים שונים).
אם יש שוני, עליכם לשנות ברשות האוכלוסין וההגירה בישראל, או במדינה הרלוונטית בהתאם, כדי להגיע להתאמה מושלמת בין המסמכים ויפה שעה אחת קודם.
– הדרכון הישראלי לא נשאר בקונסוליה/שגרירות בשום מקרה והוא מוחזר אליכם בסיום כל עיון / בדיקה בו.

1ה. תשלום עבור הדרכון הפולני.
רשימת התעריפים מוצגת בעמוד זה של הקונסוליה.
התשלום מתבצע במזומן בלבד.

ראו באתר הקונסוליה האם אתם זכאים להנחה (סטודנטים, פנסיונרים בעלי תעודת פנסיונר פולנית, קטינים וכד’).
פירוט הזכאים להנחות נמצא בדף ההנחיות לדרכון לבגיר, תחת סעיף: ?How much does it cost

טיפ  קטינים
עבור קטינים יש לספק ולאשר מסמכים נוספים כמו הצהרת הורים שנדרש לחתום עליה בפני הקונסול או נוטריון, תעודת נישואין פולנית ועוד.
מומלץ לבדוק באתר הקונסוליה אילו מסמכים נדרש להגיש בנוסף לנ”ל.
שימו לב שקטינים מעל גיל 5 ושני ההורים צריכים להיות נוכחים בזמן הגשת הבקשות ללא יוצא מהכלל. זוגות גרושים או חד־הוריים צריכים להגיש מסמכים נוספים.

לגילאי 12-0 מונפק דרכון עם תוקף ל־5 שנים.
לגילאי 12 ומעלה מונפק דרכון עם תוקף ל־10 שנים. נלקחות מהם טביעת אצבעות והם גם נדרשים לחתום על טופס הבקשה.

חשוב! עדכונים  עדכונים:
העדכונים מסתמכים ברובם על דיווחי גולשים. המידע בהם לא בהכרח אומת.

עדכון 1: לפי מידע ששלח מ.ס. ב־מאי 2011, לקטינים עד גיל 5 מחדשים דרכון כל שנה ואילו לקטינים בגיל 13-5 מחדשים דרכון כל 5 שנים.
לקטינים מעל גיל 5 לוקחים טביעות אצבע.
הערה: נכון ל־2021, לפי אתר הקונסוליה, תוקף תקופת הדרכון לקטינים בגילאי 13-0 הוא 5 שנים. מגיל 12 ומעלה לוקחים טביעות אצבע ומעל גיל 13 גם חותמים.
(* ראו עדכון 18 בנושא גיל מטה)

עדכון 2: לפי מידע ששלח א.ג. בנובמבר 2011, יש להצטייד גם בתעודת זהות והספח שלה לצורך אימות מצב משפחתי.

עדכון 3: לפי מידע ששלח ש.ד. בדצמבר 2011, יש להציג ולמסור תעודת נישואין פולנית גם עבור גברים נשואים.

עדכון 4: לפי מידע ששלח מ.ז . בפברואר 2012, בהליך הבקשה לקטינים שני ההורים צריכים להתייצב ולחתום על הצהרה (ככתוב מעלה).
על שני ההורים להתייצב עם דרכוניהם, בין אם שניהם אזרחי פולין או רק אחד מהם.

עדכון 5: לפי מידע ששלח ע.ש. במאי 2012 ושאומת על ידו, הליך הבקשה שונה לגמרי ומתבצע סוף סוף בפגישה אחת בה מגישים את המסמכים וגם נלקחות טביעות אצבע. כך שנדרשת מעתה פגישה אחת למסירת מסמכים וטפסים ופגישה שניה קצרה לקבלת הדרכון לאחר כ־6-5 שבועות. יש רק לברך על כך.
עוד כותב ע.ש. כי מחיר ההליך הוזל והוא עומד על 526 ₪.

עדכון 6: לפי מידע ששלח ע.ג. במאי 2012, נדרשות רק 2 תמונות בפורמט פספורט ביומטרי.
מרכיבי משקפיים צריכים להצטלם ללא משקפיים. על האוזניים להראות בתמונה.

עדכון 7: לפי מידע ששלחה מ.נ באוגוסט 2012, הפגישה בקונסוליה מתואמת מראש דרך אתר האינטרנט המיוחד. הסבר כאן.
יתקבלו לפגישה רק מי שהזמינו תור מראש ונרשמו דרך האתר.
* יש לברך על השיפור ועל חיסול התופעות המבישות שהיינו עדים להן בשנים עָבְרוּ בחזית בניין השגרירות.

עדכון 8: לפי מידע ששלח ד. במרץ 2013, שונה טופס ה־ PESEL.
אתר הקונסוליה/שגרירות פולין שונה לכתובת דומיין חדשה, שונה סכום עלות הדרכון ושונו שעות הקבלה לאיסוף הדרכון.

עדכון 9: לפי מידע ששלח נ.פ. באוגוסט 2014
תוקף דרכון לקטינים הוא 5 שנים, עלותו 168 ₪, לא לוקחים טביעות אצבע לקטינים מתחת לגיל 12 ואיסוף הדרכונים מתבצע בימים שלישי-חמישי בשעות 09:00-08:00 וביום שישי 11:00-08:00 ללא תיאום מראש.
הורים יכולים לאסוף את דרכוני ילדיהם מתחת לגיל 12 ללא נוכחות הקטינים.
לאיסוף, עליהם להגיע עם הדרכונים הישראלים של כולם ועם הדרכונים הפולנים של ההורים.

עדכון 10: לפי מידע ששלחה ל.י. בפברואר 2015 ודווח גם על ידי אחרים, מסמכי מקור כמו תעודות לידה פולניות וכד’, מוחזרים למבקש. נדרשת רק תמונת פספורט אחת ומחיר הדרכון עודכן ל־516 ₪ במזומן.
באופן כללי יש תחושה שהשרות שופר, הוא יעיל ומהיר. אני תקווה שכך זה יימשך בעתיד.

עדכון 11: לפי מידע ששלח ל.ש. במרץ 2015
טופס ה־PESEL שונה. ראו פרק הטפסים.

עדכון 12: לפי מידע ששלחה ל.א. במאי 2017
מחיר הוצאת דרכון לבגיר הוא 446 ₪, לקטין מתחת לגיל 13 – 142 ₪
(* ראו עדכון 18 בנושא גיל מטה)

עדכון 13: לפי סקירה שנערכה על ידי באתר הקונסוליה באוקטובר 2019
מחיר הוצאת דרכון לבגיר הוא 417 ₪, לקטין מתחת לגיל 13 – 266 ₪.
(* ראו עדכון 18 בנושא גיל מטה)
טופס הבקשה לדרכון שונה והוא כעת פשוט וברור יותר. ניתן להורידו מאתר השגרירות ולמלאו במחשב. ההנחיות למילוי הטופס בפרק 4 עודכנו.

עדכון 14: לפי מידע ששלח ש.ב. בדצמבר 2019
טופס PESEL עודכן שוב. ניתן למצוא את הטופס החדש באתרי הממשל הפולני, אך לא באתר קונסוליית פולין בישראל.
שימו לב: טופס ה־PESEL המופיע בפרק הטפסים אינו מעודכן עוד.
במענה לשאלה שנשלחה לקונסוליה, התקבלה תשובה כי את טופס ה־PESEL ממלא נציג הקונסוליה עבור כל מגיש בקשה ראשונה לדרכון וכי אין צורך להגיע עם טופס זה ואין צורך למלאו לבד. מידע זה אומת גם באוקטובר 2020 בתשובה רשמית מהקונסוליה המאשרת שאין צורך להביא טופס זה.
לא ידועה הסיבה לשינוי ולדרך פעולה זו של הקונסוליה בתל־אביב, אך מה שחשוב הוא שההליך הפך לפשוט וקל יותר, בעיקר עבור אלו שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בשפה הפולנית.

עדכון 15: מאי 2020 – כל הקישורים בפרקים השונים (כך אני מקווה) עודכנו לאתר הקונסוליה הפעיל.
נוספו הסבר לגבי הפגישה בקונסוליה, הסבר וקישור למערכת בדיקת זמינות לאיסוף הדרכון. עודכן המחיר להנפקת דרכון.
נוסף פרק חידוש הדרכון הפולני ונוסף פוסט בנושא היתרונות בהחזקת דרכון אירופאי.

עדכון 16: אפריל 2021 – לפי מידע שאומת:
אין צורך בטופס PESEL כפי שדווח קודם לכן, ההליך מתבצע ע”י נציג הקונסוליה כחלק מהליך הבקשה והמבקשים אינם נדרשים לעשות דבר בנושא זה.
אין לחתום מראש בטופס הבקשה לדרכון בכל המקומות. חותמים לאחר בקשת הנציג/ה.
תעודת האזרחות הפולנית מוחזרת. תעודות לידה ונישואין פולניות לא מוחזרות.
רק תצלום אחד נדרש.

עדכון 17: מאי 2022 –אתר זימון התורים לקונסוליה הפולנית שודרג וכמו כן שונה הטופס להזמנת התור. בוצעו עדכונים בהתאם בפרק 6 חידוש הדרכון.

עדכון 18: נובמבר 2022 – שינוי תעריפים לפי אתר ממשלת פולין ואתר הקונסוליה
– תעריפי הדרכונים עודכנו. 387 לבגירים וקטינים מעל גיל 12 ו-124 לקטינים מתחת לגיל 12.
– מגיל 12 מונפק דרכון ל-10 שנים. (ולא כפי שהיה קודם לכן מעל לגיל 13).

עדכון 19: נובמבר 2022 – שינויים בנוהל הגשת בקשה לדרכון
מה-13 לנובמבר 2022 החלו ליישם תקנות חדשות בנושאי דרכונים ובין היתר הגשת בקשה לדרכון (חדש ו/או חידוש) מתבצעת באופן מקוון בלבד בפגישה בקונסוליה. לא ניתן עוד להגיש בקשה באופן ידני. לפי המידע המפורסם (שאומת ב-06.12.2022 על ידי יגאל י.) נציגי הקונסוליה הם אלו שממלאים / מקלידים את פרטי מבקשי הדרכונים בטופס, ואלו רק נדרשים לאשר אותם ולחתום באופן אלקטרוני.

עדכון 20: דצמבר 2022 – פרקי המדריך להוצאת אזרחות ודרכון פולני עודכנו
בעקבות השינוי בהליך הבקשה לדרכון/חידוש דרכון שהחל להיות מיושם מה-13 לנובמבר 2022, עודכנו כל פרקי המדריך והוא משקף את המצב העדכני.
נוספה גם פסקה בנושא אימייל אישור ההגעה לפגישה שיש לבצע כדי למנוע ביטול אוטומטי של הפגישה.

עדכון 21: ינואר 2023 – שינוי בתעריפים
תעריפי האגרות לשירותים הקונסולריים שונו.
לאור השינויים התכופים בתעריפי האגרות, פירוט האגרות במדריך הוחלף בקישור לעמוד האגרות של הקונסוליה שם ניתן לקבל את המידע העדכני ביותר.

עדכון 22: מאי 2023 – רשימת המתנה לתור לקונסוליה
לפי מידע ששלח חגי ואומת, למערכת זימון התורים המקוונת נוספה אופציה להרשמה לרשימת המתנה.
– במידה ואין תורים רגילים, תתאפשר הרשמה לרשימת המתנה (מוגבלת עד ל-300 נרשמים).
– רשימת ההמתנה מיועדת לאלו שמעוניינים להגיע לקונסוליה בעוד חודש ומעלה ולא לאלו שזקוקים לתור מיידי. אלו יאלצו להמשיך לנסות את מזלם בקביעת תור רגיל.
– התורים המוצעים למי שבחר להרשם לרשימת ההמתנה הם תורים אקראיים ויכולים להיות מידיים או בטווח של ימים בודדים. לא ניתן לבחור מועד ושעה, Take it or leave it.
– הרשמה לרשימת המתנה כוללת מילוי טופס בקשה לתור אשר זהה לטופס כפי שמפורט בפרק חידוש הדרכון.
– במידה ומתפנה תור, נשלח אימייל עם קישורים לאישור או ביטול התור. ביטול יחזיר אתכם לרשימת ההמתנה ואי מענה לאימייל יסיר אתכם לחלוטין מרשימת ההמתנה.
– גם לתור שנקבע במסגרת רשימת ההמתנה יישלח אימייל יומיים לפני מועד התור עם קישורים לאישור או ביטול. אי מענה לאימייל זה יבטל את התור באופן אוטומטי.

יש לברך את הקונסוליה הפולנית על השיפור במערכת זימון התורים בתקווה שתוספת זו תעזור להקל על עומס הפונים ותאפשר זימון תור במהירות וביעילות.

אספתם את כל החומר? אם כן, הגיע הזמן להגיע לקונסוליה הפולנית.

פרקי המדריך להוצאת אזרחות ודרכון אירופאי פולני

פתיח | מה נדרש | הביקור בשגרירות פולין | טפסים | מה הלאה | חידוש הדרכון הפולני

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

האם המאמר עזר לך?
האם המאמר חסך לך זמן וטרחה?
אם כן, אשמח אם תשקלו לתרום כדי לעזור לי לממן את עלויות האיחסון. תודה

כדי לתרום, לחצו בבקשה על כפתור פייפאל

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

8 Comments

 1. אהרון

  להוצאת דרכון, בפגישה הראשונה בשגרירות, איזה מסמכים מקוריים אני אצטרך להשאיר בשגרירות (אישור אזרחות, תעודת לידה, תעודת נישואין) והאם זאת לא בעיה להישאר ללא תעודה מקורית

  Reply
  • Avi Schneor

   חבל אהרון שלא קראת את מה שטרחתי לכתוב בפרק 2 ממנו שאלת את השאלה. רשום שם ואני מצטט:
   ” טיפ: יש מצב שתעודות פולניות מקוריות של אזרחות, לידה, נישואין, שינוי שם, נלקחות על ידי הקונסוליה בתל-אביב ואינן מוחזרות…”
   וגם יש התייחסות לנושא בעדכונים, התייחסות שהיא נכונה לתאריך בו נכתבו ולא בהכרח נכונות כיום.
   בקיצור, וכפי שרשמתי:
   “לפיכך, אם חשוב לכם לשמור העתק מקורי, דאגו מראש לבקש ממי שמטפל לכם בהשגתן, להנפיק לכם בנוסף גם העתק מאושר (דבר הכרוך בתשלום נוסף) או אם תסתפקו בהעתקים לא רשמיים, בצעו סריקות / העתקים לפני הגעתכם לקונסוליה.”

   Reply
 2. אלימלך

  האם לצורך חידוש דרכון יש צורך למלא טופס בקשה כמו לדרכון ראשון

  Reply
  • Avi Schneor

   כן, בדיוק כפי שרשום בפרק 4 מילוי טפסים בסעיף 5 ואני מצטט:
   “טופס בקשה לדרכון – בשימוש החל מספטמבר 2019.
   הערה: טופס זה משמש לבקשה לדרכון פולני ראשון כמו גם לבקשה לחידוש דרכון פולני.”
   הערה: החל מנובמבר 2022 אין עוד צורך במילוי טפסים. ראו בהרחבה במדריך

   Reply
 3. Etti I.

  קודם כל תודה על ההדרכה המפורטת. כל הכבוד.
  בכל זאת לא מצאתי תשובה לשאלתי הבאה:
  אני צריכה להאריך תוקף דרכונים של תאומים שבקרוב ימלאו להם 13 שנים. דרכוניהם הקודמים פגו תוקף בשנה שעברה, בתחילת הקורונה.
  האם מעל גיל 13 תוקף הדרכון יהיה ל-10 שנים?
  מה העלות לכל דרכון?
  תודה רבה

  Reply
  • Avi Schneor

   תודה אתי על המחמאות.
   תשובות לשאלותיך ניתן למצוא בפרק 2 של המדריך וכן בעמוד התעריפים של הקונסוליה הפולנית בישראל וגם בעמוד הקונסוליה לגבי דרכון לקטינים מעל גיל 13.
   תוקף דרכון לקטין מגיל 13 ומעלה הוא 10 שנים. מחיר הדרכון נכון לפברואר 2021 הוא 434 ₪, אך יש הנחה של 50% לתלמידים וכדאי להגיע עם כרטיס תלמיד או אישור רשמי שהילדים תלמידים ורצוי שהאישור יהיה גם באנגלית / פולנית.
   את רשימת ההנחות ניתן לראות בדף הדרכון לבגיר, תחת סעיף How much does it cost
   בהצלחה ובתקווה שהקונסוליה תיפתח לקהל בהקדם כדי שתוכלו להשלים את המשימה.
   הערה: מנובמבר 2022 הגיל שונה ותוקף הדרכון לבני 12 ומעלה הוא 10 שנים.

   Reply
 4. גרשון

  תודה רבה על המדריך המפורט
  רשימת ופירוט המסמכים שלך עשתה לי סדר ועזרה לי מאוד להשיגם ולקצר את הבירוקרטיה הרבה שנדרשת. העדכונים חשובים מאוד ואני מקווה שתמשיך לעדכן גם הלאה. יישר כוח

  Reply
  • Avi Schneor

   תודה גרשון, אני שמח שהמדריך עזר לך בהשגת המסמכים. אעדכן את המדריך ככל שאקבל מידע חדש מגולשים, אתה מוזמן לשלוח עדכונים ככל שיהיו לך מהתהליך אותו אתה עובר. בהצלחה

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content