Posts in this category:

blog
שליטה על מהירות נסיעה – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שליטה על מהירות נסיעה – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שליטה על מהירות בקטע דרך – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – Schneor Design and More
פוסט עשרים וארבע בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’.
כיצד שולטים במהירות בקטע דרך באירופה לעומת ישראל. חשיבה על בטיחות והשגת המטרה בעלות נמוכה.

read more
רמזורים – כמה באמת צריך? – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

רמזורים – כמה באמת צריך? – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מספר עמודי רמזורים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – Schneor Design and More
פוסט עשרים ושלושה בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. כמות עמודי הרמזורים בישראל לעומת אלו שבאירופה. בזבוז משאבים ויצירת ‘יער’ של עמודים בכל צומת.

read more
עמודי שילוט במרחב העירוני – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

עמודי שילוט במרחב העירוני – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

צורה ומיקום עמודי שילוט – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – Schneor Design and More
פוסט עשרים ושנים בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. התחשבות בהולכי הרגל באירופה לעומת ישראל. חשיבה על בטיחות והגנה על הולכי הרגל.

read more
בטיחות בכביש מהיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

בטיחות בכביש מהיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

בטיחות ביציאה מכביש מהיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – Schneor Design and More פוסט עשרים ואחד בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. סימון נתיבי הכביש ביציאה מכביש מהיר באירופה לעומת ישראל. חשיבה על בטיחות.

read more
עמודי רמזורים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

עמודי רמזורים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

עמודי רמזורים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים – Schneor Design and More
פוסט עשרים בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’.
מבנה עמודי הרמזורים בישראל לעומת אלו שבאירופה. תכנון לקוי, חשיבה לא מקצועית, בזבוז משאבים ויצירת ‘יער’ של עמודים בכל צומת.

read more
לא עוד קיסמי עץ בדלתות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

לא עוד קיסמי עץ בדלתות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

לא עוד קיסמי עץ בדלתות, פוסט תשעה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. כשל בייצור דלתות הפנים שגורם לאלתורים רבים וניתן לפתרון עם בורג עובר. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
היתרונות בדרכון אירופאי

היתרונות בדרכון אירופאי

היתרונות בדרכון אירופאי מאת אבי. מדוע כדאי להוציא דרכון אירופאי? יתרונות וחסרונות באזרחות אירופאית. בהמשך לסדרת מאמרים על תהליך הוצאת אזרחות ודרכון אירופאי פולני בישראל פוסט זה מפרט את היתרונות הרבים בהחזקתו של דרכון אירופאי ומה התועלת האפשרית שפספורט אירופאי מספק לבעליו. היתרונות בדרכון פולני

read more
מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 18 – סטטיסטיקה

מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 18 – סטטיסטיקה

פרק שמונה-עשר בתחקיר מחדל מתמשך בנושא אי־תאימות רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית. נתונים סטטיסטיים לגבי מספר רישיונות הנהיגה בישראל ולגבי מספר היוצאים לחו”ל. החלטות ומציאות בראי הפרטים מאת אבי שניאור. 

read more
מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 2 – תקציר מנהלים

מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 2 – תקציר מנהלים

פרק שני בתחקיר מחדל מתמשך בנושא אי־תאימות רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית. תקציר מנהלים Executive Summary – תמצית התחקיר בנושא מחדל רישיון הנהיגה הישראלי. החלטות ומציאות בראי הפרטים מאת אבי שניאור. 

read more

Pin It on Pinterest

Skip to content