Blog

Schneor Design and More BLOG

Thoughts, ideas and articles meet here

קפה – לא רק משקה

קפה – לא רק משקה

קפה – לא רק משקה, פוסט שמונה עשר בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. כבוד, מסורת ושמוש בציוד מקצועי בבר וברחוב. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay. מיום היווסדה איביי מקפידה על שמירת ערכי התנהגות ופעילות בקהילה. יש ערכים ודרישות מוגדרות היטב שיש להקפיד עליהם, כל חריגה מטופלת ברצינות ומומלץ להתנהג בהתאם. כדאי מאוד לקרוא ולהבין את הדרישות ותנאי הפעילות בקהילה.

read more
הצלה במרחב הציבורי – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

הצלה במרחב הציבורי – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

הצלה במרחב הציבורי, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. דפיברילטור ברחוב הומה אדם הוא הכרחי ומציל חיים. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
מעמד לסיגרים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מעמד לסיגרים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מתקן להחזקת סיגרים, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. חשיבה ותכנון מראש לבעיה מתחילת המאה-ה-20. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
נייר טואלט – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

נייר טואלט – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

נייר טואלט, פוסט חמישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. למה מגיע לנו בישראל נייר טואלט במידות קטנות? פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
מכסי תשתיות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מכסי תשתיות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מכסי תשתיות, פוסט ארבעה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. האם מכסי תשתיות ברחוב חייבים להיות עגולים? לא ממש. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
מעברי חציה לאופניים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מעברי חציה לאופניים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מעברי חציה לאופניים, פוסט שלושה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. כדי ליצר תשתית עירונית לאופניים חייבים מעברי חציה מותאמים. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
שילוט מואר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שילוט מואר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שילוט מואר, פוסט שנים עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. שילוט במרחב הציבורי ההומה חיוני להדרכה ולניתוב נכון, כך עושים זאת. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
מגרש משחקים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מגרש משחקים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מגרש משחקים, פוסט אחד עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. מגרש משחקים יכול להיות מקום מסוכן אם לא נערכים מראש. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
ריצוף עצים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

ריצוף עצים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

ריצוף עצים, פוסט עשירי בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. איך מגינים על עצים והולכי רגל בסביבה העירונית. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more

קפה – לא רק משקה

קפה – לא רק משקה, פוסט שמונה עשר בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. כבוד, מסורת ושמוש בציוד מקצועי בבר וברחוב. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay. מיום היווסדה איביי מקפידה על שמירת ערכי התנהגות ופעילות בקהילה. יש ערכים ודרישות מוגדרות היטב שיש להקפיד עליהם, כל חריגה מטופלת ברצינות ומומלץ להתנהג בהתאם. כדאי מאוד לקרוא ולהבין את הדרישות ותנאי הפעילות בקהילה.

הצלה במרחב הציבורי – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

הצלה במרחב הציבורי, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. דפיברילטור ברחוב הומה אדם הוא הכרחי ומציל חיים. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

מעמד לסיגרים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מתקן להחזקת סיגרים, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. חשיבה ותכנון מראש לבעיה מתחילת המאה-ה-20. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

נייר טואלט – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

נייר טואלט, פוסט חמישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. למה מגיע לנו בישראל נייר טואלט במידות קטנות? פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

מכסי תשתיות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מכסי תשתיות, פוסט ארבעה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. האם מכסי תשתיות ברחוב חייבים להיות עגולים? לא ממש. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

electric hazard sign

Disclaimer

1. iRobot Roomba contains electronics, some works on high voltage.

Any modification made to your Roomba robot may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your Roomba robot will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer, iRobot. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2011 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

electric hazard sign

Disclaimer

1. Nikon cameras contains electronics.

Any modification made to your Nikon camera may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your Nikon cameras AND/OR to a 3rd party attached accessories will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer, Nikon. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2003 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

electric hazard sign

Disclaimer

1. This product contains electronics and/or electric parts.

Any modification made to your product may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your product AND/OR to a 3rd party attached accessories will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2003 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
// Collapse Mobile Nested Sub Menu // END Collapse Mobile Nested Sub Menu Skip to content