מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 6 – הרישיון הישראלי

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – רישיון הנהיגה הישראלי

6. רישיון הנהיגה הישראלי

6.1. רישיון הנהיגה הישראלי הוא מסמך המופק ע”י משרד התחבורה, מינהל התנועה.
הרישיון עבר שינויים רבים במהלך השנים ובשנת 1990 הוא הוסב מרישיון מודפס על נייר לרישיון שמודפס על כרטיס פלסטי.
מאז עבר הרישיון שינויים ושיפורים שבאו לידי ביטוי בעדכון קטגוריות כלי הרכב, בעיצוב, בפרטים המופיעים בו, בחומר ובאמצעי האבטחה שהוכנסו בו.
גרסתו האחרונה של רישיון הנהיגה הישראלי החלה להיות מונפקת מתחילת שנת 2018.

רישיון הנהיגה הישראלי, כפי שיוסבר בפרוטרוט בהמשך, אינו תואם וגם לא תאם בעבר
בעיצובו ובפריטי המידע המופיעים בו לתקנה האירופאית לרישיון נהיגה.
רק מספר פריטים בודדים ברישיון הנהיגה הישראלי תואמים לתקנה האירופאית.

6.2. תמונות הרישיון הישראלי החל מ־2018:

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content