מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 19 – סיכום

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – סיכום

19. לסיכום

רישיון הנהיגה הישראלי אינו תואם לתַּקָּנָה האירופאית לרישיון נהיגה. דרך הפקתו והתנהלות משרד התחבורה כמו גם התנהלות משרד האוצר בנושא זה הם מחדל מתמשך.

19.1. נכון לאוגוסט 2024,  עברו/יעברו למעלה מ־24 שנים מהחלטות ממשלת ישראל להתאים את הרישיון הישראלי ואת קטגוריות כלי הרכב לתקינה האירופאית, החלטות שלא יושמו.

נכון למרץ 2024, עברו/יעברו למעלה מ־18 שנים מאישור הגרסה האחרונה של הדירקטיבה האירופאית ונכון לינואר 2024, עברו/יעברו 11 שנים מיום חובת יישומה של הדירקטיבה האירופאית בגרסתה האחרונה, אך רישיון הנהיגה הישראלי עדיין אינו תואם לתקנה האירופאית.

משרד התחבורה הישראלי, לאורך שנים רבות, מפר, מתעלם ואינו מקיים את החלטות הממשלה. הוא אינו מוצא לנכון לעדכן, לשנות ולהתאים את הרישיון הישראלי ואת קטגוריות כלי הרכב כך שהם באמת יעמדו בתקנה האירופאית ויהיו תואמים לה, אך בו בעת הוא פועל, מוסיף, משנה וממציא פריטים ברישיון בניגוד לדירקטיבה האירופאית, מתעקש לטעון ומייצר מצג שווא בו מוצג הרישיון הישראלי כתואם לתקן האירופאי.

19.2. במהלך השנים שלאחר קבלת החלטות הממשלה נעשו מספר שינויים במבנה ובעיצוב רישיון הנהיגה הישראלי, שעלו ועולים עשרות מיליוני ₪ למשלם המיסים הישראלי, אך אף לא אחד משינויים אלו הוביל ליצירת רישיון נהיגה ישראלי התואם לדירקטיבה האירופאית.

19.3. עיכוב מתמשך זה ו/או מדיניות ו/או החלטה מכוונת לכאורה שלא לבצע התאמה של הרישיון הישראלי לאירופאי, כמו גם הודעות משרד התחבורה בנושא הצורך בהוצאת רישיונות בין־לאומיים ועידוד הציבור לרכוש רישיונות בין־לאומיים מתאגידים פרטיים להם הוא מעניק זיכיון, מדגישים ומעצימים את הבעיה והבלבול הרב שנוצרו עקב כך ואף מצביעים על אפשרות לכאורה של ניגוד עניינים, קשר והתנהלות בלתי תקינים בנושא.

נכון לאוגוסט 2024, עברו/יעברו למעלה מ־24 שנים
מהחלטות ממשלת ישראל!

ההחלטות לא יושמו!
מאז נעשים מהלכים שרק מרחיקים אותנו מהתקינה האירופאית!

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content