מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 2 – תקציר מנהלים

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – תקציר מנהלים

תיאור / רקע

רישיון נהיגה שתואם לתקנה האירופאית (שהוכרזה ב־2006 ונכנסה לתוקף ב־2013) מאפשר לנהוג ולשכור רכב במדינות אירופה ובמדינות רבות אחרות בעולם ללא כל צורך להצטייד בנוסף ברישיון נהיגה בין-לאומי.
ממשלת ישראל בשנת 1999 ובשנת 2000, החליטה במספר החלטות כי: “ יתוקנו תקנות התעבורה שעניינן סוגי רשיונות הרכב ורשיונות הנהיגה בישראל באופן שיאמץ את הנהוג במדינות האיחוד האירופאי.

המצב הקיים:

נכון לאפריל 2020, מועד העלאת תחקיר זה לרשת, רישיון הנהיגה הישראלי וקטגוריות כלי הרכב אינם תואמים כלל לתקנה האירופאית.
משרד התחבורה לא יישם את החלטות הממשלה ומפר אותן באופן שיטתי. הוא פועל במה שנראה כמחדל מתמשך, מעכב ומונע במדיניות מכוונת לכאורה את התאימות לתקנה האירופאית.
המשרד ממציא ויוזם תקנות ושינויים הזויים שהם בניגוד מוחלט לתקנה האירופאית ובניגוד לנהוג באירופה, כל זאת תוך שהוא מציג לאזרחי המדינה ולגופי ממשל שונים מצג שווא, לא נכון, שלא לומר שיקרי, שהרישיון הישראלי הוא “בתקן אירופאי“, “עומד בתקן האירופאי” וגם “עונה לתקינה האירופאית“.
הצהרות מטעות ולא נכונות אלו מפורסמות חדשות לבקרים בפרסומי המשרד השונים, במסמכים רשמיים של המשרד, במסמכים שהמשרד שולח לבעלי הרישיון וכן בדיווחי והצהרות פקידי המשרד, כולל הבכירים שבהם, בפני וועדות הכנסת.
אי התאימות, יחד עם הדיווחים המטעים, הלא נכונים והסותרים של משרד התחבורה, גרמו לכאוס בנושא, לבלבול, לאי בהירות לגבי מעמדו החוקי של הרישיון הישראלי מחוץ לישראל ואף לסיכון מעמדו החוקי והביטוחי של הנהג הישראלי בחוץ לארץ ובעיקר במקרה של תאונה או עיכוב בידי רשויות החוק.

ה’פתרון’ שמשרד התחבורה מציע:

במקביל לפעילות משרד התחבורה המונעת את התאימות, המשרד מעודד באופן אקטיבי וקורא לאזרחי המדינה לרכוש רישיונות בין־לאומיים (מסמך נוסף לרישיון הישראלי שתוקפו לשנה אחת) מידי תאגידים פרטיים, תאגידים שמקבלים זיכיון לפעילותם מאותו משרד תחבורה.
כתוצאה מכך תאגידים אלו גורפים הון לכיסם ונהנים במשך שנים רבות מהמצב שיצר עבורם משרד התחבורה.

תכנון והפקת רישיון הנהיגה הישראלי:

הפקת רישיונות הנהיגה בישראל מתבצעת מזה כ־30 שנה ע”י קבלן יחיד ועלותה כ־10 עד כ־16 מיליון ש”ח בשנה. המכרזים לנושא זה, המתבצעים מדי כמה שנים, מתעלמים לחלוטין ואינם מתייחסים לתאימות לתקנה האירופאית. אף לא אחד מהשינויים ברישיון הנהיגה שנעשו במשך השנים הביא ליצירת רישיון נהיגה שתואם לתקנה האירופאית.
בתקופות שבין המכרזים, מאושרים הליכים רבים של הארכות בפטור שמבוצעים ללא פיקוח ראוי וללא קביעה מראש של המחיר. כתוצאה מכך, מחיר הפקת הרישיונות בתקופות אלו גבוה מהמחיר במכרזים, עד כדי תוספת של כ־64%.

התוצאה:

ההתנהלות הכוללת בנושא רישיון הנהיגה של משרד התחבורה ואף של משרד האוצר, שאמון על אישור המכרזים והתקציבים היא מחדל מתמשך שגורם לבזבוז כספי ציבור רבים, להכבדה בבירוקרטיה על האזרחים, מעלה שאלות רבות וקורא לבדיקה וחקירה של התנהלות זו הנראית לכאורה כבלתי תקינה ואולי אף מעבר לכך.

הדרך לפתרון:

פרויקט רישיון הנהיגה איננו מורכב כמו תכנון וייצור של טיל בליסטי. זהו פרויקט פשוט שמצריך הבנת הנקרא ועיצוב גראפי ומשרדי התחבורה והאוצר נכשלים בניהולו ובביצועו לאורך שנים רבות.

כדי להצליח במשימה, נדרש לבצע את הצעדים הבאים:
1. קריאה לעומק והבנה של התקנה האירופאית.
2. התאמת קטגוריות כלי הרכב בישראל לאלו המוגדרות בתקנה האירופאית.
3. עיצוב וייצור רישיון הנהיגה הישראלי בהתאם למוגדר בתקנה האירופאית.
4. שיתוף פעולה בין משרדי המשפטים, החוץ והתחבורה שיוביל לכינון אמנות/הסכמים בילטראליים לצורכי הכרה ברישיון הנהיגה למטרות נהיגה כתייר ולצרכי המרה, ואשרורם עם כמה שיותר מדינות.
יצירת מנגנון לתחזוקה שוטפת ולאורך זמן של האמנות בנושא שינויים ועדכונים והצגתם לציבור בדף אינטרנט ייעודי.

ביצועם של ארבעה צעדים אלו באופן מקצועי, יוביל לכך שבעתיד נזכה לאחוז ברישיון נהיגה שתואם לתקנה האירופאית, שיוכר באופן רשמי במרבית מדינות העולם ושיחסוך לאזרחי ישראל כסף רב, זמן יקר ובירוקרטיה מכבידה ומיותרת.

להורדת תקציר המנהלים בפורמט PDF לחצו כאן.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content