מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 1 – נושא ומבוא

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – הנושא ומבוא

הנושא

מחדל מתמשך בנושא אי־תאימות רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית ומדיניות מכוונת לכאורה של משרד התחבורה שמונעת במשך שנים תאימות זו, תוך הפרה מתמשכת של החלטות הממשלה, הטעיית גורמי ממשל שונים, הטעיית הציבור, בזבוז כספי ציבור רבים והכבדה ביורוקרטית וכספית עליו.

נכון לאוגוסט 2024, עברו/יעברו למעלה מ־24 שנים
מהחלטות ממשלת ישראל!

ההחלטות לא יושמו!
מאז נעשים מהלכים שרק מרחיקים אותנו מהתקינה האירופאית!

1. מבוא

1.1. רישיון נהיגה לאומי של מדינה, שתוכנן ועוצב בהתאם לתַּקָּנָה האירופאית, מהווה מסמך רשמי לצורכי נהיגה במדינה בה הונפק ויהיה קביל ומוכר לצרכי נהיגה והשכרת רכב בכל מדינות האיחוד האירופאי ובמדינות רבות אחרות בעולם, בכפוף להסכמים בילטראליים.
השימוש ברישיון שכזה לא מצריך בדרך כלל מסמכים נוספים בהקשר של רישיון הנהיגה.

1.2. חשיבותה של תאימות זו והצורך בה הוכרה על ידי ממשלות ישראל כבר לפני שנים רבות והנושא נקבע במספר החלטות ממשלה.

1.3. משרד התחבורה, במדיניות מכוונת לכאורה ובפעילות הנמשכת לאורך כשני עשורים בניגוד להחלטות הממשלה, מונע ומעכב את תאימות רישיון הנהיגה הישראלי אל מול התַּקָּנָה האירופאית, תוך בזבוז כספי ציבור רבים, הטעיית גורמי ממשל והציבור, הולכתם שולל והכבדה על הציבור שגורמת לו לבזבוז זמן, הוצאות, ואף מסכנת את מעמדו החוקי והביטוחי במקרה בו הוא נוהג מחוץ לישראל.
מדיניות ופעילות זו של משרד התחבורה מאפשרת ומעודדת, בחסות החוק, את פעילותם של תאגידים פרטיים המציעים פתרונות משלימים בנושא ואשר גורפים הון כתוצאה ישירה מכך.

1.4. התחקיר והמידע המובאים להלן עוסקים במחדל זה של מידת תאימותו של רישיון הנהיגה הישראלי לתַּקָּנָה האירופאית. הם בוחנים את תאימות רישיון הנהיגה הישראלי והתהליכים שהובילו להפקתו לאורך ציר הזמן, הן בראייה כוללת והן בבחינת הפרטים, תוך ניסיון להבין את הסיבות לנקודות הכשל שהביאו לכך שרישיון הנהיגה הישראלי, במשך שנים רבות, אינו תואם לתקנה האירופאית.

1.5. המידע בתחקיר מסתמך על פרסומים רשמיים בישראל ומחוץ לישראל, פרסומים באמצעי התקשורת ובמרשתת, פרוטוקולים מהכנסת ומידע גלוי אחר.

1.6. בעקבות ממצאי התחקיר, חובר בסיום פרק שאלות מתבקשות, שאותן יש לשאול, לברר, לחקור ולקבל עליהן תשובות מנומקות במטרה ללמוד ממה שנעשה לצורך הפקת לקחים ולשיפור להמשך.

הערות:
1.7. לאורכו של התחקיר נעשה שימוש בקישורים והיפר־קישורים (links, hyperlinks), פנימיים וחיצוניים לצורכי הרחבה והעמקה של נושאים רלוונטיים ולצורכי מעבר לאזורים אחרים במסמך.

1.8. התחקיר כולל נספחים וקישור למסמכים מצורפים וכן פרק עדכונים שכולל עדכונים שוטפים, מעקב פניות של מחבר התחקיר ותכתובת עם גורמים שונים בנושאים שהועלו בתחקיר.

1.9. לאורכו של התחקיר מובאים ציטוטים שונים הנאמנים למקור. הדגשות בתוכן שמופיעות בציטוטים אלו, ככל וישנן, אינן מופיעות בהכרח במקור והן נוספו על ידי המחבר במטרה להדגיש ולהבליט תוכן ייחודי שנוגע לעניין הנדון.

1.10. יתכן וחלק מהקישורים המופיעים בתחקיר יהיו לא תקינים ו/או יציגו מידע שונה. הסיבות לכך שונות, כמו דפי אינטרנט שנמחקו, או שהמידע בהם הוזז ו/או הוחלף.
מידע חשוב וכזה שהיה צפוי ש’יעלם’, הורד, בוצעו עבורו לכידות מסך בנקודת הזמן של ביצוע התחקיר וניתן לצפות בו בקישור המתאים שמופיע בפרקי התחקיר השונים בצמוד למקומות הרלוונטיים.
אם נתקלתם בקישור לא תקין, אנא ידעו אותי באמצעות טופס הפניה ואעדכן בהתאם.

תודה על שיתוף הפעולה.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content