מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 11 – אבטחת מידע

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – אבטחת מידע

11. אבטחת מידע

11.1. בהקשר לשדרוג הרישיון הישראלי מ־2018, חשוב לציין שנושא אבטחת מידע ובטיחות היוו את גולת הכותרת להכרזות על ביצוע השדרוג, זאת כשהגדרות בטיחות ואמצעי בטיחות שונים לרישיון האירופאי מוגדרים בפרוטרוט בנספח I סעיף 2 (עמוד 11) של הדירקטיבה האירופאית שכזכור נכנסה לתוקף כבר ב־2013.
ניתן לראות גם מה עשתה כבר לפני שנים כל מדינה ומדינה באירופה בנושא הבטיחות במדריך Driving licence handbook ובאתרים אחרים של האיחוד האירופאי.

11.2. הצגת השינויים ברישיון הישראלי המשודרג מ־2018 כ”בשורה טכנולוגית” או “הנחשב לשיא הטכנולוגיה...” זו אחיזת עיניים, הטעייה וזלזול בציבור.
הצהרה כמו: “שאר המדינות האירופיות צפויות לעשות כך במהלך השנים הקרובות“, על משהו שכבר קיים והוטמע ברישיונות האירופאים מ־2013 היא אף הצהרה מתנשאת ומטעה.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content