מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 14 – פרסומי המשרד

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – פרסומי משרד התחבורה בנושא הרישיון הבין־לאומי

14. פרסומי משרד התחבורה בנושא הרישיון הבין־לאומי

14.1. פרסומים באתר משרד התחבורה 

משרד התחבורה מודה בבעיה שיצר ורושם זאת במספר מקומות באתר המשרד ובפרסומים לתקשורת. המידע מנוסח באופן מעורפל, בלתי עקבי ולא נכון שמשתנה מדי תקופה. חלק מהפרסומים כולל גם פירוט מדינות באירופה שמשרד התחבורה טוען שהרישיון הישראלי הוא בר־תוקף בהן, כשברור לחלוטין שבאופן רשמי הרישיון הישראלי אינו תואם לתקנה האירופאית ולכן הוא לא יכובד במדינות אלו.
כדי לצאת ידי חובה, מטיל משרד התחבורה את אחריות בירור תאימות הרישיון והצורך לברר האם יש צורך גם ברישיון בין־לאומי על הנהגים עצמם ואף מפנה ומעודד אותם לרכוש רישיון בין־לאומי.

להלן מספר דוגמאות לפרסומים שכאלו:

14.2. פרסום  בדף רישיון בישראל, סעיף 4 באתר משרד התחבורה

14.2.1. בדף משרד התחבורה בנושא רישיון נהיגה בישראל, בסעיף 4 (לצפיה בדף המלא) רשום:
אזרח ישראלי היוצא מהארץ למדינה אחרת, אינו יכול להסתמך על רישיון הנהיגה הישראלי הקבוע המצוי ברשותו. מובהר בזאת כי אזרחים היוצאים לחוץ לארץ ומעוניינים לנהוג במדינה בה הם מבקרים, חייבים להצטייד ברישיון נהיגה בינלאומי אותו ניתן להנפיק באחת התחנות הפזורות ברחבי הארץ.
יש להחזיק את רישיון הנהיגה הקבוע בצמוד לרישיון הנהיגה הבינלאומי.

14.3. פרסום  בדף רישיון בין־לאומי באתר משרד התחבורה

14.3.1. בדף משרד התחבורה בנושא רישיון נהיגה בין־לאומי (לצפיה בדף המלא) רשום:
רישיון נהיגה ישראלי קבוע (רישיון הפלסטיק) הוא בר תוקף במדינות הבאות:
אוסטרליה, איטליה, אל-סלבדור, ארצות הברית, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, הונגריה, יוון, נורבגיה, סינגפור, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צ’כיה, צרפת, קוסטה ריקה, קפריסין, שבדיה, שוויץ ותורכיה.”
“לגבי יתר המדינות, יש לבדוק האם הרישיון הישראלי בר-תוקף, או שנדרש לצרף אליו רישיון נהיגה בינלאומי, המונפק באחת מן התחנות ברחבי הארץ כמפורט ברשימה.

לתשומת לב היוצאים לחוץ לארץ
בחלק מן המדינות, גם באלה המכירות ברישיון הנהיגה הישראלי, ייתכן שחברות להשכרת רכב מחמירות בנושא. לכן, על כל האזרחים לבדוק באופן פרטני מול חברת ההשכרה במדינת היעד על אודות דרישות הרישיון הנהוגות בה.

14.4. בדף ה’מעטפית’

14.4.1. בדף ה’מעטפית בה נשלח רישיון נהיגה לבעליו (לצפיה בדף המעטפית) רשום:
רישיון זה הוא רישיון בינלאומי המוכר על ידי חלק ממדינות העולם, ויכול לשמש את הנהג הישראלי בעת שהותו במדינות זרות.
טרם יציאתך מן הארץ, מומלץ לבדוק באתר אגף הרישוי באינטרנט האם נדרש נספח רישיון בינלאומי בנוסף לרישיון הקבוע, בהתאם למדינת היעד.

הערות:

א. רישיון הנהיגה הישראלי הוא ממש לא רישיון בין־לאומי כפי שרשום באופן מטעה.

ב. רישיון בין־לאומי הוא ממש לא ‘נספח’ של הרישיון הישראלי. זהו מסמך נפרד לחלוטין.

ג. אתר אגף הרישוי באינטרנט” לא קיים. אין אתר עצמאי כזה.
מדוע לא רושמים את כתובת ה־URL המדויקת למידע המדובר? מדוע מבלבלים את האזרחים?

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content