מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 7 – המצב הקיים

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – המצב הקיים, הצהרות ופרסומי משרד התחבורה

7. המצב הקיים, הצהרות ופרסומי משרד התחבורה

מזה שנים שמשרד התחבורה בישראל נוהג לפרסם, להצהיר ולהתהדר בכך שרישיון הנהיגה הישראלי הוא
בתקן אירופאי“, “עומד בתקן האירופאי” וגם “עונה לתקינה האירופאית” .
להלן מספר קטן של דוגמאות מיני רבות, של פרסומים ותכתובות בנושא זה מהתקופה האחרונה.

7.1. דף רישיון הנהיגה באתר הרשמי של משרד התחבורה

בדף משרד התחבורה בנושא רישיון נהיגה בישראל, סעיף 1, רשום: (לצפיה בדף המלא)
7.1.1.1. רישיון נהיגה קבוע (ממוחשב) בתקן אירופאי
רישיון נהיגה הוא מסמך רשמי המאשר שאתם רשאים לנהוג בסוג הרכב המתאים לדרגת הרישיון.
רישיון נהיגה ממוחשב בתקן אירופאי הנושא תמונה של בעל הרישיון מפלסטיק שניתן לתקופה של עד 10 שנים, למעט במקרים שבהם הוא ניתן לשנתיים (נהג חדש) או חמש שנים (נהג מקצועי או נהג ותיק) בלבד.

ועוד רשום בדף משרד התחבורה כי:
דרגות רישיון הנהיגה בישראל מותאמות לדרגות הנהוגות באירופה“.

הערה: תמונות הרישיון המופיעות בדף האינטרנט המדובר בסעיף זה (דף שעודכן לאחרונה בתאריך 05.05.2019) אינן מייצגות כלל את הרישיון הנוכחי שמונפק החל מ־2018 והן דוגמא של רישיון נהיגה ישן שהונפק לפני 2018.

7.2. תכתובת של/עם משרד התחבורה

7.2.1. בחוות דעת מקצועית מספר 293748 מתאריך 9.12.2018 (לצפיה בדף המלא, לצפיה במסמך באתר מנהל הרכש הממשלתי)
עליו חתום מנהל אגף בכיר שירות רישוי ושהוגשה לוועדת המכרזים לצורך נימוק הכוונה להתקשר עם ספק יחיד בפטור ממכרז עבור הנפקת רישיונות נהיגה דחופים, נרשם:
שירות זה נדרש לטובת שיפור השירות לאזרחים ישראלים היוצאים את הארץ ואינם יכולים לנהוג מחוצה לה ללא אחזקת רשיון נהיגה בר תוקף בכרטיס פלסטיק העונה לתקינה האירופאית ולעיתים בצירוף רשיון נהיגה בין לאומי“.
נוסח זה אף מופיע בפרסום מוקדם לכוונה להתקשרות עם ספק יחיד.

7.2.2. במענה רשמי של משרד התחבורה מה־7.4.2019 לבקשה לקבל מסמך רשמי ובו התאריך המלא של הוצאת רישיון הנהיגה, כותבת רכזת בכירה מחלקת נהיגה: (לצפיה בדף המלא)
רישיון הנהיגה הישראלי עומד בתקן האירופאי.
לפי התקן אנו רושמים כותבים את יום הוצאת דרגת רישיון הנהיגה בסמוך לסוג הרישיון.

הערה: תשובה זו כלל אינה נכונה:
לגבי “רישיון הנהיגה הישראלי עומד בתקן האירופאי“, ראו פירוט בהמשך המסמך.
לגבי “…יום הוצאת דרגת רישיון הנהיגה…“, זה ממש לא נכון מכיוון וברישיון נרשם רק השנה בה הוצאה דרגת הרישיון, לא נרשם בו יום הוצאת דרגת הרישיון, כפי שנרשם בתשובה.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content