מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 3 – רישיון אירופאי

by Updated: Oct 4, 2023blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – רישיון נהיגה בתקן אירופאי

3.1. מהו רישיון נהיגה בתקן אירופאי?

3.1.1. זהו רישיון נהיגה המונפק על ידי רשות של מדינה והוא תואם במלואו לתַּקָּנָה האירופאית לרישיון נהיגה (שנהוג לכנותה בישראל ‘תקן אירופאי‘). (מסמך מצורף C).
תקנה זו שעניינה רישיונות נהיגה וקטגוריות כלי רכב, אושרה בשנת 2006 על ידי הפרלמנט האירופאי ועל ידי הנציבות האירופאית.

שמה המלא של התקנה:

Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences.

מבחינה רשמית זוהי תַּקָּנָה חוקתית שמשמעותה:

A “directive” is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve.

תַּקָּנָה אירופאית זו החלה את דרכה בשנת 1980 עם תקנה מספר 80/1263/EEC וגרסתה האחרונה, מספר 2006/126/EC אושרה במרץ 2006, עם חובת יישום שהחלה ב־19 בינואר 2013.

הערה:
לאורכו של מסמך זה, הכינויים: ‘תַּקָּנָה אירופאית לרישיון נהיגה‘, ‘תַּקָּנָה אירופאית‘, ‘תקן אירופאי‘, ‘דירקטיבה לרישיון נהיגה‘, ‘דירקטיבה אירופאית‘ ו־ ‘דירקטיבה‘, משמשים בערבוביה וכולם מתייחסים ומפנים לתַּקָּנָה האירופאית לרישיון נהיגה מספר 2006/126/EC המוזכרת מעלה.

3.1.2. רישיון נהיגה לאומי שתואם לתקנה האירופאית יהיה מוכר וקביל בכל מדינות האיחוד האירופאי וגם במדינות רבות אחרות בעולם, בכפוף לכינון אמנות והסכמים בילטראליים.
השימוש ברישיון נהיגה מסוג זה בנהיגה מחוץ למדינות אירופה אינו מצריך בדרך כלל שימוש במסמך נוסף, כדוגמת רישיון נהיגה בין־לאומי, או כל מסמך אחר.
רישיון נהיגה זה הינו כרטיס פלסטי במידות 85.60 מ”מ אורך ו־53.98 מ”מ רוחב, שמכיל פריטי מידע המוגדרים בפרוטרוט בתקנה. המידע המופיע על הכרטיס כולל בין היתר את תמונת בעל/ת הרישיון וחתימתו/ה, סמלילים, מספרים, טקסט לועזי ועוד.

3.1.3. במסמכי התקנה ניתן למצוא הגדרות ברורות לקטגוריות כלי הרכב וכן תבניות מוגדרות למבנה ולעיצוב חזית וגב רישיון הנהיגה כולל עיצוב סמלילים לכל קטגוריה, הגדרות חומרים, צבעים והגדרות לאמצעי אבטחה שונים. מבנה ועיצוב רישיון הנהיגה האירופאי מתוכנן כך שכל פריט או שדה מידע המופיע בו מסומן במספר מוגדר וכל מידע המופיע בשדה מידע שאינו מספרי, מופיע בו בלועזית.

התקנה האירופאית מחייבת ויש לבצעה ככתבה וכלשונה, זו אינה המלצה הניתנת לפרשנות!

3.2. החלטה משלימה לדירקטיבה האירופאית:

3.2.1. בנוסף לדירקטיבה, קיימת החלטה משלימה של הנציבות האירופאית
Commission Decision (EU) 2016/1945 גרסה אחרונה מה־14.10.2016 (מסמך מצורף D), בה מפורטת רשימת קטגוריות ישנות של כלי הרכב בכל מדינה ומדינה והקטגוריה המקבילה והחדשה שלהן כפי שמוגדר בדירקטיבה.

3.3. מדריכי עזר:

להבנת הדירקטיבה ניתן להיעזר במספר מקורות המציגים את מבנה ועיצוב רישיונות הנהיגה באירופה:

3.3.1. מידע מפורט ועדכני על רישיונות הנהיגה בכל מדינה ומדינה באיחוד האירופאי (ולא רק) ניתן למצוא באתר של מועצת האיחוד האירופאי שנקרא PRADO,
Public Register of Authentic travel and identity Documents Online. זהו אתר שמרכז את המסמכים והתעודות הרשמיות במדינות שונות, כולל עיצוב, תקופת תוקף ואמצעי אבטחה.
הערה: ישראל מפרסמת באתר זה רק מסמכי דרכון וויזה, אין כל מידע על רישיון הנהיגה.

3.3.2. מידע מפורט על כל מדינה באירופה ניתן למצוא בפורטל של האיחוד האירופאי שמציג את מבנה רישיון הנהיגה לאורך השנים ואת עיצובו המעודכן בכל מדינה ומדינה כמו גם את תקופת תוקף הרישיון, את קטגוריות הרכב שמאושרות בה ואת אמצעי האבטחה המוטמעים ברישיון.

3.3.3. מדריך Driving Licence Handbook שמעודכן לאוקטובר 2015, בו ניתן למצוא תיאור מלא של מבנה ועיצוב רישיונות הנהיגה בכל מדינה ומדינה באירופה לאורך השנים, כולל את אמצעי האבטחה שהוכנסו בהם.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content