מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 22 – עדכונים

by Apr 19, 2020blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – עדכונים

22. עדכונים

בפרק זה ימסרו עדכונים שוטפים על שינויים בססטוס התחקיר, על פעולות שונות שנעשו ועל תשובות שיגיעו מגורמים רשמיים.

22.1. יוני 2019 – מבקר המדינה

החומרים והמסמכים שהוצגו בתחקיר זה הועברו למבקר המדינה ביוני 2019. התקבלה תשובה המאשרת את קבלת החומר ומציינת שאין משרד המבקר מתחייב שהפנייה תשובץ בתוכנית העבודה.

22.2. יוני – אוקטובר 2019 – תקשורת

במהלך החודשים יוני עד אוקטובר 2019, נעשתה פנייה לכתבי תחבורה וכלכלה מהמובילים בעיתונות ובערוצי הטלוויזיה, כמו גם לתוכניות תחקירים בערוצים שונים. לכל פניה צורף תקציר המנהלים ומכתב מלווה.

לצערי, למעט שניים שהגיבו, כל האחרים אפילו לא טרחו להשיב, גם לא תשובה נימוסית שמאשרת את קבלת הפניה, שלא לדבר על תשובה ענינית, גם אם היא שלילית.

מפתיע ודי מאכזב. קצת יחס אנושי מצד מי שניזונים ממידע מהציבור לא היה מזיק ממי שקיבל לידיו מידע כלשהו ובקשה לשקול אם יהיה מעוניין בהמשך התחקיר…

22.3. אוקטובר – נובמבר 2019 – פרסומי “שקוף”

כלי התקשורת היחידי שמצא עניין בנושא ולא פחד לפרסם את המידע, אם כי לא במלואו, היה “שקוף” – כלי התקשורת של הציבור, שפרסם באתר האינטרנט ובערוץ הפייסבוק שלו שתי כתבות, להן הגיבו עשרות גולשים.

ב־23.10.2019 – “פה זה לא אירופה – למה רישיון הנהיגה שלנו לא תואם את התקן האירופאי” (קישור לעמוד הפייסבוק של הכתבה)

ב־13.11.2019 – “מסתמן: רישיון הנהיגה הישראלי לא מוכר באופן רשמי על ידי אף מדינה בעולם” (קישור לעמוד הפייסבוק של הכתבה)

לפי הנאמר בכתבות, שקוף הגישו בקשות לקבלת מידע באמצעות חופש המידע והתשובות שהתקבלו חשפו מידע נוסף, מפתיע ומעניין:

בתשובה לשאלה מ”שקוף” בה נשאל מדוע הסירו את המידע מהאתר?
מסר משרד התחבורה:אגף יחסים בינלאומיים במשרד התחבורה פעל מול משרד החוץ הישראלי והנציגויות השונות בחו”ל וביצע לפני כשנה בדיקה מחודשת בנוגע להכרה הבינלאומית ברישיון הנהיגה הישראלי. הבדיקה העלתה למעלה מ-40 מדינות, שהכירו ברישיון הנהיגה הישראלי, ולא חייבו צורך בהוצאת רישיון נהיגה בינלאומי. הפניה נעשתה באופן לא פורמלי והתשובות גם התקבלו באופן לא פורמלי. כיוון שמדובר במידע שאינו פורמלי, ובהתייעצות עם מבקרת משרד התחבורה, הוחלט להסיר מהאתר את הרשימה

בתשובה לשאלות “שקוף” שנשלחו באמצעות בקשה לחופש המידע:
מדוע ממשיך המשרד לכנות את הרישיון שלנו בשם המטעה(הערה שלי: קרי בשם ‘בתקן אירופאי‘) ו”האם יש למשרד מסמך רשמי כלשהו שמעיד על כך שהרישיון עומד בתקן?
השיב משרד התחבורה כי: “אין למשרד כל מסמך רשמי בנושא מהאיחוד האירופי“.
עוד מציינים ב”שקוף” כי: “משרד התחבורה סירבו להסביר מדוע בכל זאת ממשיכים לקרוא לרישיון בשם מטעה זה.

22.4. אוקטובר 2019 – פעולות טיוח

בסמיכות רבה לפרסומי “שקוף”, באוקטובר 2019, החל משרד התחבורה לשנות בשיטתיות חלק מדפי האינטרנט הרשמיים והחל להשמיט מהמידע המפורסם רשימות שונות של מדינות שמשרד התחבורה טען במשך שנים שהן מכירות ברישיון הנהיגה הישראלי.
כעת טוען ורושם משרד התחבורה: “לידיעתכם, רישיון נהיגה ישראלי אינו רישיון נהיגה בינלאומי.

במקביל, משרד התחבורה עדיין שולח את רישיונות הנהיגה במעטפית עליה רשום בסתירה מוחלטת למידע החדש שהמשרד מפרסם לציבור: “רישיון זה הוא רישיון בינלאומי המוכר על ידי חלק ממדינות העולם...

בנושא השימוש בביטויים כמו “בתקן אירופאי“, “עומד בתקן האירופאי” וגם “עונה לתקינה האירופאית“, נעשה צמצום בשימוש בביטויים אלו, אך המשרד עדיין טוען כי הרישיון הוא “רישיון נהיגה קבוע (ממוחשב) בתקן אירופאי

אחרי הטיוח

לפני הטיוח

פעולות אלו של משרד התחבורה שבאו אחרי שנים רבות בהן התהדר המשרד בבין־לאומיותו של הרישיון, נראות כמו טיוח והסתרת ראיות לכאורה וימשיכו להראות כך, כל עוד לא ייצא המשרד בהצהרה רשמית לציבור ויכריז: “אנו מבקשים סליחה מציבור הנהגים. טעינו והטעינו לאורך השנים. הרישיון המקומי הישראלי אינו מוכר רשמית ע”י אף מדינה, הוא אינו ולא היה מעולם תואם לתקנה האירופאית“.

פעולת טיוח זו, רחבה ככל שתהיה לא תוכל להסתיר את העובדות ולא תוכל להתעלם מכך שזו לא טעות קולמוס וכי המערכת כולה כשלה ועסקה במשך שנים בהונאת הציבור בנושאים אלו. מרמת השר דרך הפקידות הבכירה, היועצים המשפטיים ועד אחרון הפקידים כולם חזרו שוב ושוב על המנטרה השקרית, בעל פה ובכתב בדפי אינטרנט רשמיים, במסמכים, בהצהרות, בעדויות בוועדות הכנסת, במכרזים ובמסמכים שנשלחו לגופים רשמיים ולבעלי רישיון הנהיגה.

מעבר לפנייה לציבור שהייתי רוצה להאמין ומצפה שתעשה, נדרש משרד התחבורה בעת הזו לצאת עם תוכנית דחופה לתיקון המצב כדי לקיים סוף סוף את החלטות הממשלה משנת 2000 ולהביא את קטגוריות כלי הרכב ואת הרישיון הישראלי להיות תואמים לחלוטין לתקנה האירופאית, להכרה רשמית ע”י כמה שיותר מדינות בעולם ולכינון הסכמים בילטרליים עם מדינות רבות בנושא זה.

אם פעולות אלו לא יעשו, הרי שפרסום הכתבות ומהלך הטיוח שבא בעקבותיו ישחקו שוב לידי התאגידים הפרטיים שמנפיקים רישיונות בין־לאומיים (בזיכיון שמעניק להם אותו משרד התחבורה) והם ימשיכו להגדיל משמעותית את רווחיהן על חשבון הציבור.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content