מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 23 – מסמכים

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – רשימת מסמכים

23. רשימת מסמכים מצורפים

תחקיר זה מלווה בקישורים רבים למסמכים שהיוו בסיס להבנת הרקע והפרטים הרבים שמסבירים ושופכים אור על נושא זה לאורך שנים רבות.
חלק מהקישורים שמוטמעים בתחקיר מובילים לאתרי המקור וחלקם מובילים לקבצים שנשמרו מקומית.
רשימת הקישורים להלן היא של קבצים חשובים ומשמעותיים שנשמרו מקומית מכיוון והיה ו/או יש חשש שחלקם יעלמו ו/או יוסרו ו/או ישונו מסיבות רבות ומגוונות, כולל מסיבות טכניות או מגמתיות.

כל המסמכים נשמרו בפורמט PDF והקישורים אליהם יפתחו בדר”כ לצפיה בדפדפן.
בידקו את הגדרות הדפדפן שלכם במידה והמסמך אינו נפתח בדפדפן. כמו כן, מומלץ להתקין Acrobat Reader לנוחיות הצפיה.

רשימת הקבצים:

B. אמנת וינה 1968.

C. התקנה האירופאית לרישיון נהיגה מספר 2006/126/EC. כולל עדכונים נכון למאי 2020.

D. החלטה משלימה לדירקטיבה – תאימות קטגוריות.

F. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס’ 110), התשע”ד – 2014 – תאריך לידה עברי.

G. בקשה לקבלת מידע – נוסח סופי לפרסום – RFI.

H. נספח 1 ל־ RFI – אמצעי אבטחה – האיחוד האירופאי.

I. מכרז 15/15 מספר 569878 שירותי ייצור/ייבוא, פרסונליזציה, עיטוף, הפצה ודיוור של רישיונות נהיגה…

J. החוזה שנחתם עם זוכה מכרז 15/15 מספר 569878.

K. קריאה דחופה לשר התחבורה לביטול התיקון לתקנה 173.

L. פרוטוקול מספר 165 מישיבת ועדת הכלכלה מיום 25.01.2010.

M. פרוטוקול מספר 120 מישיבת ועדת הכלכלה מיום 25.11.2013.

N. החלטת ממשלה 4171 מ־12.08.1998

O. החלטת ממשלה 156 מ־22.08.1999

P. נוסח תזכיר לתיקון תקנה 173 לחוקי התעבורה.

Q. חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק… רישיונות דחופים.

R. רשימת כתבי אמנה שישראל חתומה עליהן.

T. פרוטוקול מספר 157 מישיבת ועדת הכלכלה מיום 30.12.2013.

U. פרוטוקול מספר 201 מישיבת ועדת הכספים מיום 08.12.2020.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content