מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 18 – סטטיסטיקה

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – נתונים סטטיסטיים

18. נתונים סטטיסטיים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

להלן יובאו מספר נתונים סטטיסטיים רשמיים לשנת 2018, שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נתונים אלו מספקים מידע להבנת סדר הגודל של מספר אזרחי ישראל שהושפעו ו/או נפגעו ו/או עלולים להיות מושפעים ו/או נפגעים מפעילותו של משרד התחבורה בנושא אי התאימות של רישיון הנהיגה הישראלי לתקנה האירופאית.

18.1. מספר רישיונות הנהיגה בישראל לסוף 2018

18.1.1. מספר המורשים לנהוג בישראל בסוף 2018 – ארבעה מיליון ו־358 אלף. (לצפיה בעמוד המלא)
כלומר, נכון לסוף 2018, כ־4.36 מיליון מאזרחי ישראל אוחזים ברישיון נהיגה ישראלי בתוקף.

18.2. מספר היוצאים לחוץ לארץ בשנת 2018

18.2.1. מספר היציאות לחוץ לארץ של ישראלים בשנת 2018:
בכל הגילאים – 8.5 מיליון יציאות, כשמתוכם 6.99 מיליון היו מעל גיל 20. (לצפיה בעמוד המלא)

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content