מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 5 – החלטות ממשלה

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – החלטות ממשלה

5. החלטות ממשלות ישראל

5.1. ממשלת ישראל בהחלטה מספר 2202 מיום 16.08.2000 בנושא: (לצפיה בהחלטה המלאה)
המדיניות הכלכלית לשנת 2001 – כלי רכב – ביטול תקינה ישראלית ייחודית” החליטה כי:

בהמשך להחלטות מס. 4171 מיום 12.8.1998 ומס. 156 מיום 22.8.99 , ליישם את מדיניות שר התחבורה לשינוי תקינת הרכב והרישוי הישראלית, באופן שהחל ביום 1.3.2001 תאומץ התקינה של האיחוד האירופאי והתקינה האמריקאית באופן הבא:

3. יתוקנו תקנות התעבורה שעניינן סוגי רשיונות הרכב ורשיונות הנהיגה בישראל באופן שיאמץ את הנהוג במדינות האיחוד האירופאי.

5.2. החלטות ממשלה נוספות וקשורות:

5.2.1. החלטת ממשלה 156 מיום 22.08.1999
(לצפיה בהחלטה המלאה)

 

 

 

 

 

5.2.2. החלטת ממשלה 4171 מיום 12.08.1998
(לצפיה בהחלטה המלאה)

נכון לאוגוסט 2024, עברו/יעברו למעלה מ־24 שנים
מהחלטות ממשלת ישראל!

ההחלטות לא יושמו!
מאז נעשים מהלכים שרק מרחיקים אותנו מהתקינה האירופאית!

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content