מחדל רישיון הנהיגה הישראלי – פרק 12 – מסקנות

by Updated: Sep 4, 2021blog0 comments

תחקיר מחדל רישיון הנהיגה הישראלי

החלטות ומציאות בראי הפרטים – מסקנות

12. מסקנות מהתחקיר

רישיון הנהיגה הישראלי אינו תואם לדירקטיבה האירופאית.

רישיון הנהיגה הישראלי אינו מוכר ואינו קביל בעולם מזה שנים.

12.1. הבדיקה והתחקיר שבוצעו לעיל מובילים למסקנה הברורה והמתבקשת:
רישיון הנהיגה הישראלי אינו תואם לדירקטיבה האירופאית, לא בעיצובו ולא בפרטים השונים המופיעים בו.

הימצאותם של מספר פריטים בודדים בו שכן תואמים, אינה מספקת, אינה מכשירה ואינה עושה את הרישיון הישראלי לתואם לתקנה האירופאית. כמו כן, הגדרות חלק מקטגוריות הרכב הנהוגות בישראל אינן תואמות להגדרות המקבילות כפי שמוכתב בדירקטיבה האירופאית.

12.2. פועל יוצא מחוסר התאימות כפי שפורט לעיל הוא שבחלק גדול ממדינות העולם אין מכירים באופן רשמי ברישיון הישראלי כקביל לשימוש במדינות אלו.
נהג ישראלי עלול להיות מעוכב בדרך, חברות להשכרת רכב אינן מכירות בקבילותו של הרישיון הישראלי ומסרבות להשכיר רכב לנהג הישראלי. לנהגים נגרמת עגמת נפש שלא לדבר על מצבי סיכון שיכולים גם להוביל למעצר או עיכוב, קשיים משפטיים וביטוחיים, בזבוז זמן יקר, משאבים ובירוקרטיה מורכבת מול רשויות שונות מחוץ לישראל.
מספיק לעיין במה שאומרים נציגי המדינה בנושא בדיוני וועדות הכנסת, בכתבות רבות שפורסמו באמצעי התקשורת השונים ולגלוש בפורומים וברשתות החברתיות כדי להיווכח בממדי ובחומרת המצב שנוצר.

12.3. לאור העובדה שהרישיון הישראלי אינו תואם לתקנה האירופאית ולאור פרסומי משרד התחבורה והבלבול הרב שנוצר, הועמד האזרח הישראלי בעל כורחו בפני מצב בלתי סביר של ‘שיטת מצליח’.
מעמדו החוקי של הרישיון הישראלי מחוץ לישראל אינו מובטח לו כלל. בחלק מהמקומות יתכן ולא ישימו לב לאי התאימות לתקנה האירופאית והרישיון יוכר ובחלק אחר יתכן ולא יוכר.
שום דבר אינו ברור, אינו מובטח ואינו מוסדר כראוי. מי שמסתמך על רישיון הנהיגה הישראלי מחוץ לישראל, מהמר על חוקיותו של הרישיון ומהמר על מעמדו החוקי והביטוחי של הנהג בבואו לנהוג או להשכיר רכב מחוץ לישראל, שלא לדבר על קשיים שעלולים להיווצר במצבים של תאונת דרכים או עיכוב בידי גורמי אכיפה.

Copyright © כל הזכויות שמורות. אין להעתיק בכל דרך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

רוצים להגיב? תגובות והערות תתקבלנה בברכה וחלקן אף יפורסם ללא פרטים מזהים.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Skip to content