Blog

Schneor Design and More BLOG

Thoughts, ideas and articles meet here

בדלי סיגריות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

בדלי סיגריות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

בדלי סיגריות, פוסט תשיעי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. סיגריות במרחב העירוני מהוות מטרד וסכנה להתלקחות בעיקר של פחי אשפה. איך פותרים זאת? הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
סוסים בעיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

סוסים בעיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

סוסים בעיר, פוסט שמיני בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. סוסים וכרכרות הם חלק תיירותי בעיקר במרכזי הערים. איך זה נראה באירופה? הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
איסוף זכוכית – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

איסוף זכוכית – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

איסוף זכוכית, פוסט שביעי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. מיחזור זו דרך חיים באירופה. איסוף זכוכית הוא חלק חשוב מהתהליך ועליו אני מתמקד. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
שבילי אופניים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שבילי אופניים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

שבילי אופניים, פוסט שישי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. עיר מרושתת בשבילי אופניים, רק כך מעודדים תחבורה נקייה ובריאה. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
גנן מוגן – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גנן מוגן – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גנן מוגן, פוסט חמישי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. בטיחות עובדים מעל לכל, לא חוסכים באמצעים. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
מים להולכים על 4 – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מים להולכים על 4 – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מים להולכים על 4, פוסט רביעי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. דואגים גם לידידים הטובים של האדם. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
גרם מדרגות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גרם מדרגות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גרם מדרגות, פוסט שלישי בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. בטיחות התושבים בסביבה העירונית מעל לכל. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
אופניים בעיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

אופניים בעיר – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

אופניים בעיר, פוסט שני בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. ככה מעודדים שימוש באופניים בסביבה עירונית. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

read more
ילדים בטיול – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

ילדים בטיול – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

ילדים בטיול, הראשון בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. סדרה המציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי מוצגים פרטים שונים שקוראים לשינוי ולשיפור.

read more
איביי ופייפאל – שאלות ותשובות FAQ

איביי ופייפאל – שאלות ותשובות FAQ

שאלות ותשובות FAQ בנושאי איביי eBay ופייפאל PayPal. אוסף של שאלות שחוזרות ונשנות ששואלים כל מי שמתחיל לקנות או למכור ברשת האינטרנט. התשובות מבוססות על ניסיון אישי רב שנים ומוכח של מאמן איביי. התשובות אינן תחליף לייעוץ מקצועי.

read more

קפה – לא רק משקה

קפה – לא רק משקה, פוסט שמונה עשר בסדרת הפוסטים ‘אלוהים נמצא בפרטים הקטנים’, או ‘חושבים מראש’. כבוד, מסורת ושמוש בציוד מקצועי בבר וברחוב. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay

ערכים ודרישות בקהילת איביי eBay. מיום היווסדה איביי מקפידה על שמירת ערכי התנהגות ופעילות בקהילה. יש ערכים ודרישות מוגדרות היטב שיש להקפיד עליהם, כל חריגה מטופלת ברצינות ומומלץ להתנהג בהתאם. כדאי מאוד לקרוא ולהבין את הדרישות ותנאי הפעילות בקהילה.

הצלה במרחב הציבורי – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

הצלה במרחב הציבורי, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. דפיברילטור ברחוב הומה אדם הוא הכרחי ומציל חיים. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

מעמד לסיגרים – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מתקן להחזקת סיגרים, פוסט שישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. חשיבה ותכנון מראש לבעיה מתחילת המאה-ה-20. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

נייר טואלט – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

נייר טואלט, פוסט חמישה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. למה מגיע לנו בישראל נייר טואלט במידות קטנות? פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

מכסי תשתיות – אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

מכסי תשתיות, פוסט ארבעה עשר בסדרת הפוסטיםאלוהים נמצא בפרטים הקטנים‘, או ‘חושבים מראש‘. האם מכסי תשתיות ברחוב חייבים להיות עגולים? לא ממש. הסדרה מציגה פרטים שונים מחיי היום יום כפי שנצפו באירופה. פרטים שמשכו את תשומת ליבי ושבראיה מקומית ישראלית דורשים שינוי ותשומת לב מיוחדת. מהמרחב האישי ועד למרחב הציבורי.

electric hazard sign

Disclaimer

1. iRobot Roomba contains electronics, some works on high voltage.

Any modification made to your Roomba robot may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your Roomba robot will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer, iRobot. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2011 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

electric hazard sign

Disclaimer

1. Nikon cameras contains electronics.

Any modification made to your Nikon camera may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your Nikon cameras AND/OR to a 3rd party attached accessories will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer, Nikon. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2003 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

electric hazard sign

Disclaimer

1. This product contains electronics and/or electric parts.

Any modification made to your product may cause damage to your equipment and harm to yourself or to others. 
Any modification made to your product AND/OR to a 3rd party attached accessories will void manufacturer warranty.
None of the following steps is recommended by me nor by the manufacturer. 
This post show only my personal experience and know-how.
If you follow any of the steps, you do it on your own risk and responsibility.

2. Copyright © 2003 Avi. All rights reserved. 

Content including all text and images in part or in whole may not be reproduced, retransmitted, stored, distributed, disseminated, sold, published, broadcast or circulated in any medium
without written consent of the author

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content